Antidoping Norges studentstipend

ADNO ønsker å bidra til økt oppmerksomhet og interesse for forskning på antidopingfeltet.

Det er bakgrunnen for at stiftelsen i 2018 startet en ordning om tildeling av stipender til bachelor- og masterstudenter som skriver oppgave med tema antidoping. 

Alle studenter tilknyttet en høgskole eller universitet i Norge kan søke, og oppgaven må være knyttet til et av ADNOs fagområder: kontroll og påtale, forebygging og folkehelse, internasjonalt arbeid eller medisinske og legemiddelrelaterte spørsmål.

Ordningen vil fortsette i 2019. For tildeling i 2019 vil det åpnes for å sende inn søknader 1. april 2019.

Søknadsfrist 1. juli 2019.

Slik søker du!

Studentstipender 2018

Fagdisiplin: Sosiologi

Studiested: NIH

Oppgavetittel: Personlig treneres holdninger til kosttilskudd og doping

Grad: MSc

Type søknad: Fullført

Tildeling: 20 000,-

Fagdisiplin: Jus

Studiested: UiO

Oppgavetittel: Saksbehandling av dopingsaker i nasjonale og internasjonale organer

Grad: MSc

Type søknad: Fullført

Tildeling: 20 000,-

Fagdisiplin: Sport Management/Idrettsjus

Studiested: NIH

Oppgavetittel: Objektivt ansvar i dopingsaker og utøvernes rettssikkerhet

Grad: BSc

Type søknad: Fullført

Tildeling: 10 000,-

Fagdisiplin: Sosiologi

Studiested: NIH

Oppgavetittel: Syn på prestasjonsfremmende midler blant ungdommer som trener på treningssenter

Grad: MSc

Type søknad: Prosjektbeskrivelse

Tildeling: 5000,-