iNADO

iNADO, Institute of National Anti-Doping Organisations.

Institute of National Anti-Doping Organisations (iNADO) ble etablert i 2012, og er en medlemsorganisasjon som skal ivareta medlemsorganisasjonenes interesser, og komme med innspill for god antidopingpraksis. Det er avgjørende at NADOer/RADOer har en felles arena der man kan utveksle kunnskap og erfaring, og bygge en felles plattform i det globale antidopingarbeidet. En tett dialog mellom iNADO og instanser som WADA, IADA, IOC, UNESCO og Europarådet vil bidra til å fremme og harmonisere det internasjonale antidopingarbeidet.

Nasjonale og regionale antidopingorganisasjoner kan være medlem av iNADO.

Antidoping Norge var sterkt involvert i opprettelsen av iNADO, og støttet organisasjonen finansielt i etableringsfasen. 


Les mer om iNADO.