NADO-samarbeid

Antidoping Norge har lenge vært tilhenger av å samarbeide med andre nasjonale antidopingorganisasjoner (NADOer) og mener man drar stor nytte av slikt samarbeid.

Antidoping Norge har lenge vært en tilhenger av å samarbeide med andre nasjonale antidopingorganisasjoner. Vår organisasjon er gjerne i kontakt med andre NADOer for å utveksle informasjon og kunnskap. 

Norge har opp gjennom årene hatt flere bilaterale avtaler med den hensikt å utvikle og samarbeide om antidopingarbeidet i ulike land. 

Antidoping Norge har i tillegg inngått avtale med flere land om gjensidig dopingtesting. Dette innebærer at antidopingorganisasjonene til landene man har inngått avtale med, kan gjennomføre dopingkontroller på norske utøvere i de aktuelle landene. På samme måte kan Antidoping Norge gjennomføre kontroller av utøverne fra disse landene i Norge. 

I dag har Antidoping Norge avtaler med følgende land: USA, Canada, Polen, Frankrike, Sveits, Spania, Storbritannia, Sør-Afrika, Østerrike og New Zealand.