NADO-samarbeid

Samarbeid med søsterorganisasjoner rundt omkring i verden bidrar til å øke kvaliteten og effektiviteten på det arbeidet som gjøres på den internasjonale arenaen.

Antidoping Norge har inngått ulike type samarbeidsavtaler med andre NADOer som bidrar til og å styrke det internasjonale antidopingarbeidet.

Disse kan du lese mer om på på undersidene.