Antidoping Norge og det kinesiske antidopingbyrået (CHINADA) møttes i Oslo i september 2017. Foto: Lars Vestad
Antidoping Norge og det kinesiske antidopingbyrået (CHINADA) møttes i Oslo i september 2017. Foto: Lars Vestad

Bi- og multilaterale samarbeid

Norge har opp gjennom årene hatt flere bi- og multilaterale avtaler med den hensikt å utvikle antidopingarbeidet i ulike land.

Det har vært et mål i seg selv å bistå til å etablere strukturer i idretten og antidopingarbeidet som tuftes på maktfordelingsprinsippet, og ivaretar rettferdig rettergang for utøvere. Dette kan anses som en del av en demokratiseringsprosess og institusjonsbygging i store idrettsnasjoner.

Dette har vært utgangspunktet for samarbeidet med bl.a. med China Anti-Doping Agency og Anti-Doping Agency of Kenya.

Kina

Samarbeidet mellom Kina og Norge ble initiert i 1996 i form av en «Memorandum of Understanding» for å samarbeide innenfor idrett og antidopingfeltet. Siden har Antidoping Norge og China Anti-Doping Agency (CHINADA) inngått flere samarbeidsavtaler, som regel over en 4-årsperiode, som har hatt som mål å styrke antidopingarbeidet i begge land.

Den type samarbeid har bidratt bl.a. til etablering av et uavhengig antidopingorgan i Kina, China Anti-Doping Agency, i 2007 som har ansvar for å avdekke doping og forebygge doping i kinesisk idrett. Samarbeidet har også vært en sterk bidragsyter til oppbygging av det kinesiske antidopingprogrammet mot OL i Beijing i 2008.

Samarbeidet har også bidratt til å styrke det internasjonale antidopingarbeidet. Dette resulterte i et multilateralt samarbeid med Kenya i 2015 for å bistå landet med utvikling av et antidopingprogram i tråd med World Anti-Doping Code og relaterte standarder.

I mai 2017 ble en ny samarbeidsavtale mellom ADNO og CHINADA underskrevet for en 3-årsperiode der begge organisasjoner vil utveksle erfaring og kunnskap innenfor forskjellige aspekter av et antidopingprogram. Dette gjøres ved årlige prosjektmøter mellom ADNO og CHINADA, vekselvis i Norge og Kina, samt utveksling av personell, med særlig fokus på planlegging og gjennomføring av dopingkontroller i vinteridretter. Bakgrunnen for dette er at Kina er vertskap for vinter-OL i 2022. 

Kenya

Siden 2010 har Antidoping Norge jobbet for å bistå Kenya med etablering av en nasjonal antidopingorganisasjon o utvikling av antidopingarbeidet i landet.

For å kunne utøve antidopingaktiviteter i landet har det vært avgjørende å få på plass juridiske, økonomiske og organisatoriske rammer.

En ett års samarbeidsavtale mellom CHINADA, ADAK, Kenyas idrettsdepartement, WADA og Antidoping Norge ble først underskrevet i januar 2015 for å bistå ADAK med etableringen av en nasjonal antidopingorganisasjon.

Anti-Doping Agency of Kenya (ADAK), ble opprettet i 2016 og i januar 2017 skrev ADNO og ADAK under en 3-årsavtale der Antidoping Norge skal bistå ADAK med å bygge opp et antidopingprogram i tråd med det internasjonale regelverket World Anti-Doping Code.

Russland

Antidoping Norge(ADNO), Russlands antidopingbyrå (RUSADA) og World Anti-Doping Agency (WADA) signerte i oktober 2009 en samarbeidsavtale for å bistå RUSADA i deres utvikling av et antidopingprogram og et kvalitetsledelsessystem i tråd med World Anti-Doping Code og ISO 9001.

I perioden 2009-2014 bisto ADNO med råd og veiledning i utviklingen av et dopingkontrollprogram og et forebyggingsprogram i RUSADA. WADAs rolle var å overvåke utviklingen av RUSADAs program slik at disse var i tråd med WADC. RUSADA ble ISO 9001-sertifisert i slutten av 2011.

Avtalen har også omfattet personellutveksling. Dopingkontrollpersonell i ADNO og i RUSADA har gjennomført dopingkontroller sammen, blant annet i forkant av OL i Sochi i 2014. Samarbeidet ble avsluttet i 2014.

Tyrkia

ADNO, Tyrkias antidopingbyrå (TADC) og WADA signerte i februar 2015 en samarbeidsavtale for å bistå TADC i deres utvikling av et antidopingprogram og et kvalitetsledelsessystem i tråd med World Anti-Doping Code og ISO 9001.

I perioden 2015-2017 bisto ADNO med råd og veiledning i utviklingen av et dopingkontrollprogram og et forebyggingsprogram i TADC. WADAs rolle var å overvåke utviklingen av TADCs program slik at disse var i tråd med WADC.  Avtalen har også omfattet en videreutvikling av dopingkontrollprogrammet til også å omfatte etterforskning og hematologiske profiler i tråd med ISTI og TDSSA (begge internasjonale krav til gjennomføring av etterforskning og utvikling av profiler utarbeidet av WADA).