Kenya

Siden 2010 har Antidoping Norge jobbet for å bistå Kenya med utvikling av antidopingarbeidet i landet.

For å kunne utøve antidopingaktiviteter i landet, har det vært avgjørende å bistå Kenya med å få på plass juridiske, økonomiske og organisatoriske rammer. Dette har vært en lang prosess. 

En ettårig samarbeidsavtale mellom CHINADA (China Anti-Doping Agency), ADAK (Anti-Doping Agency of Kenya), Kenyas idrettsdepartement, WADA og Antidoping Norge ble underskrevet i januar 2015 for å bistå ADAK med utviklingen av antidopingaktiviteter i landet. 

En egen antidopingorganisasjon, ADAK, ble opprettet i 2016. I januar 2017 inngikk Antidoping Norge, WADA og ADAK en treårig samarbeidsavtale. Hovedmålet er å bistå ADAK med utvikling av en organisasjon og antidopingprogrammer i tråd med Verdens antidopingkode (WADC) og relaterte standarder.