Kina

Samarbeidet mellom Kina og Norge ble initiert i 1996 i form av en «Memorandum of Understanding» for å samarbeide innenfor idrett og antidopingfeltet.

Siden har Antidoping Norge og CHINADA inngått flere samarbeidsavtaler, ofte over fireårsperioder, som har hatt som mål å styrke antidopingarbeidet i begge land. Den type samarbeid har blant annet bidratt til etableringen av et uavhengig antidopingorgan i Kina.

China Anti-Doping Agency ble etablert i 2007, og har ansvar for å avdekke og forebygge doping i kinesisk idrett. China Anti-Doping Agency var også en sterk bidragsyter i oppbyggingen av det kinesiske antidopingprogrammet til Beijing-OL i 2008. 

I den siste avtaleperioden, fra 2011 til 2015, var mye av fokuset på å styrke samarbeidet om internasjonale spørsmål.