Russland

Antidoping Norge, Russlands antidopingbyrå (RUSADA) og WADA signerte i oktober 2009 en samarbeidsavtale med den hensikt å bistå RUSADA med utviklingen av et antidopingprogram og et kvalitetsledelsessystem i tråd med det internasjonale antidopingregelverket ”World Anti-Doping Code” (WADC) og ISO 9001:2008.

I perioden 2009-2014 bisto Antidoping Norge RUSADA med å gi råd og veiledning i utviklingen av et dopingkontrollprogram og et forebyggingsprogram. WADAs rolle var å overvåke programmet slik at det skjedde i tråd med WADC.

RUSADA ble ISO 9001-sertifisert i slutten av 2011. Avtalen har også inkludert personellutveksling. Antidoping Norges og RUSADAs dopingkontrollpersonell har i tillegg gjennomført dopingkontroller sammen, såkalte «joint missions», blant annet i forkant av OL i Sochi i 2014. Samarbeidet ble avsluttet i 2014.