Tyrkia

Antidoping Norge har inngått en avtale med Tyrkia og WADA i 2015.

Antidoping Norge, Tyrkias antidopingbyrå (TADC) og WADA signerte i februar 2015 en samarbeidsavtale med den hensikt å bistå TADC med utviklingen av et antidopingprogram og et kvalitetsledelsessystem i tråd med det internasjonale antidopingregelverket ”World Anti-Doping Code” (WADC) og ISO 9001:2015.  Avtalen er tre-årig.

I perioden vil Antidoping Norge bistå TADC med å gi råd og veiledning i utviklingen av den tyrkiske antidopingorganisasjon og tilhørende antidopingprogrammer i tråd med WADC og tilhørende internasjonale standarder. WADAs rolle er å overvåke prosjektet og resultatet for å sikre at det Tyrkiske antidopingarbeidet er i tråd med kravene til det internasjonale antidopingregelverket.