Samarbeid med internasjonale særforbund

Samarbeid og god kommunikasjon med internasjonale særforbund er avgjørende i kampen mot doping i idretten.

Et tett samarbeid med internasjonale særforbund vil bistå med å koordinere antidopingvirksomheten rettet mot topputøvere. Det er derfor avgjørende for nasjonale antidopingorganisasjoner å ha en god dialog med internasjonale særforbund for å sikre felles forståelse av regelverk og antidoping aktiviteter.

Antidoping Norge har inngått samarbeid med flere relevante internasjonale særforbund.Avtalen omhandler som regel kontrollvirksomhet, utveksling av informasjon (eks. om profiler), samarbeid om fritak og forebyggende arbeid.