WADAs generaldirektør, Olivier Niggli, under det internasjonale seminar i Oslo i juni 2017. Foto: Stian Schløsser Møller
WADAs generaldirektør, Olivier Niggli, under det internasjonale seminar i Oslo i juni 2017. Foto: Stian Schløsser Møller

WADA

WADAs oppgave er å fremme, koordinere og overvåke kampen mot doping. Dette skal skje på nasjonalt og internasjonalt nivå, og i alle idretter.

World Anti-Doping Agency (WADA) ble opprettet i 1999 som en selvstendig organisasjon stiftet og støttet av nasjonale myndigheter og idrettsbevegelsen med IOC i spissen.

WADA skal fremme, koordinere og overvåke kampen mot doping og skal fungere som et tilsynsorgan slik at nasjonale organ og internasjonale særforbund opptrer i henhold til det internasjonale regelverket World Anti-Doping Code som ble opprettet i 2003. Antidoping Norge mener det er særlig viktig å befeste WADAs rolle som tilsynsorgan.

Widvey og Helleland

I 2015 ble statsråd Thorhild Widvey valgt inn i WADAs Executive Committee på vegne av de europeiske myndigheter. Det var første gang Norge var representert i et WADA styre. I November 2016 ble kulturminister Linda Hofstad Helleland valgt til visepresident i WADA. Som en naturlig konsekvens gikk Thorhild Widvey av som styremedlem. Antidoping Norge har vært representert i WADAs underkomiteer, eksempelvis i Utdanningskomiteen og i Helse-, medisin og forskningskomiteen. WADAs virksomhet inkluderer forsknings- og utviklingsarbeid, informasjons- og forebyggende arbeid, og legger til rette for globale løsninger som harmoniserer antidopingarbeidet. Et eksempel er utviklingen av utøverinformasjonssystemet ADAMS.

Engasjement

Antidoping Norge har alltid tatt aktiv del i høringsrunder initiert av WADA. Innspill fra antidopingorganisasjoner er avgjørende i slike prosesser. Antidoping Norge engasjerer seg dessuten sterkt under hver revideringsrunde av det internasjonale regelverket (World Anti-Doping Code), som gjennomføres hvert 4. år.

WADAs hovedoppgaver:

 • Utvikling av World Anti-Doping Code, og overvåking av de ulike idrettsorganisasjonenes oppfølging av denne.
 • Å øke kunnskapen blant utøvere, trenere og andre aktuelle målgrupper når det gjelder doping.
 • Å støtte og finansiere vitenskaplige studier som har til hensikt å øke kunnskapen om både forebygging og avsløring av dopingbruk.
 • Gjennomføring av uanmeldte dopingkontroller utenfor konkurranse av eliteutøvere.
 • Å observere dopingkontrollene under store internasjonale mesterskap.
 • Bidra til og støtte nasjonale og regionale antidopingprogram.

Noe av det Antidoping Norge har samarbeidet med WADA om:

 • Planlegging og gjennomføring av OOC-kontroller
 • Gjennomføring av OOC-tester før alle olympiske leker siden Sydney 2002
 • Internasjonalt seminar i Oslo, mai 2007
 • Opplæringssamarbeid i RADOCA (Sentral-Asia) og RUSADA
 • Internasjonalt dopingkontrollørseminar i Tromsø, mai 2008
 • WADA's Think Tank" i Oslo, juni 2009
 • Samarbeidsavtale mellom WADA, RUSADA og Antidoping Norge, signert i Oslo oktober 2009
 • Ett års samarbeidsavtale mellom WADA, Kenya, Kina og Antidoping Norge, signert i Nairobi i januar 2015
 • Internasjonalt juridisk seminar i Oslo, august 2015
 • Tre års samarbeidsavtale mellom WADA, Kenya og Antidoping Norge, signert i Nairobi i januar 2007
 • Internasjonal konferanse, "Doping and Public Health", i juni 2017

OM WADA:

 • Opprettet 10. november 1999, som et resultat av Lausanne-erklæringen om doping og idrett.
 • Stiftet av nasjonale myndigheter og den Internasjonale Olympiske komité (IOC).
 • President: Sir Craig Reedie
 • Hovedkontor i Montreal (Canada). Regionale kontor i Lausanne (Sveits), Cape Town (Sør-Afrika), Tokyo (Japan) og Montevideo (Uruguay).
 • Nettside: www.wada-ama.org