WADA

WADAs oppgave er å fremme, koordinere og overvåke kampen mot doping. Dette skal skje på nasjonalt og internasjonalt nivå, og i alle idretter.

World Anti-Doping Agency (WADA) ble opprettet i 1999 som en selvstendig organisasjon stiftet og støttet av nasjonale myndigheter og idrettsbevegelsen med IOC i spissen. WADA skal fremme, koordinere og overvåke kampen mot doping og skal fungere som et tilsynsorgan, slik at nasjonale organ og internasjonale særforbund opptrer i henhold til det internasjonale regelverket World Anti-Doping Code som ble opprettet i 2003. "Koden" har siden blitt revidert to ganger. 

WADAs hovedoppgaver:

 • Utvikling av World Anti-Doping Code, og overvåking av de ulike idrettsorganisasjonenes oppfølging av denne.
 • Å øke kunnskapen blant utøvere, trenere og andre aktuelle målgrupper når det gjelder doping.
 • Å støtte og finansiere vitenskaplige studier som har til hensikt å øke kunnskapen om både forebygging og avsløring av dopingbruk.
 • Gjennomføring av uanmeldte dopingkontroller utenfor konkurranse av eliteutøvere.
 • Å observere dopingkontrollene under store internasjonale mesterskap.
 • Bidra til og støtte nasjonale og regionale antidopingprogram.


Antidoping Norge mener det er viktig å befeste WADAs rolle som tilsynsorgan. 

Antidoping Norge har vært representert i WADAs underkomiteer, eksempelvis i Utdanningskomiteen og i Helse-, medisin og forskningskomiteen. Vi har ved flere anledninger arrangert internasjonale seminarer sammen med WADA.

Antidoping Norge har alltid tatt aktiv del i høringsrunder initiert av WADA. Innspill fra antidopingorganisasjoner er avgjørende i slike prosesser. Antidoping Norge engasjerte seg sterkt under revideringen av det internasjonale regelverket (World Anti-Doping Code) som ble godkjent under WADAs Verdenskonferanse i Johannesburg i november 2013 og trådte i kraft fra 1. januar 2015.

Noe av det Antidoping Norge har samarbeidet med WADA om:

 • Planlegging og gjennomføring av OOC-kontroller
 • Gjennomføring av OOC-teser før alle olympiske leker siden Sydney 2002.
 • Opplæringssamarbeid i RADOCA (Sentral-Asia) og RUSADA.
 • Internasjonalt dopingkontrollør-seminar i Tromsø, mai 2007.
 • WADAs "Think Thank" i Oslo, juni 2009.
 • Samarbeidsavtale mellom WADA, RUSADA og Antidoping Norge, signert i Oslo oktober 2009.
 • Symposium om internasjonalt NADO-samarbeid, Oslo, juni 2013 (Retningslinjer for internasjonalt NADO-samarbeid). 
 • Samarbeidsavale mellom WADA, Kenya, Kina og Antidoping Norge, signert i Nairobi i januar 2015. 
 • Internasjonalt juridisk seminar i Oslo, august 2015.

OM WADA:

 • Opprettet 10. november 1999, som et resultat av Lausanne-erklæringen om doping og idrett.
 • Stiftet av nasjonale myndigheter og den Internasjonale Olympiske komité (IOC).
 • President: Sir Craig Reedie
 • Hovedkontor i Montreal (Canada). Regionale kontor i Lausanne (Sveits), Cape Town (Sør-Afrika), Tokyo (Japan) og Montevideo (Uruguay).
 • Nettside: www.wada-ama.org