NAPMU - Nordic Athlete Passport Management Unit

Som ett av midlene i kampen mot doping i idretten benyttes det i dag biologiske profiler.

Til forskjell fra tradisjonelle dopingtester som avdekker forbudte stoffer og metoder direkte, er formålet med biologiske profiler å avsløre doping indirekte ved hjelp endringer i biologiske markører. 

Per i dag finnes det to profilmoduler; blod- og steroidmodul. Disse undersøkes i henholdsvis blod- og urinprøver. I tillegg til disse to profilmodulene har mange utøvere også en veksthormonavhengig profil. 

En biologisk profil er en samling av individuelle verdier som er målt over tid og lagt inn i en database. Profilene tolkes ved hjelp av et dataprogram som tar høyde for faktorer som kan påvirke variablene og gir en indikasjon på om det foreligger normal variasjon eller om det kan ha blitt brukt doping.

Biologiske profiler kan benyttes til følgende:

1) planlegge videre målrettet testing (intelligent testing) 

2) gjennomføre ytterligere analyser på allerede innhentede prøver, samt identifisering av prøver som bør langtidslagres 

3) grunnlag for brudd på antidopingbestemmelsene  

4) bevis i en større etterforskning

For å administrere og håndtere disse biologiske profilene, er det etablert såkalte Athlete Passport Management Units’ (APMUs). I Norden har man gått sammen for å gjøre dette, og man har dermed opprettet Nordic Athlete Passport Management Unit (NAPMU).

Dette er et samarbeid mellom Antidoping Norge, Antidoping Danmark, Antidoping Finland, Antidoping Island, det Svenske Riksidrottsforbundet (avdeling Svensk Antidoping) og Norges laboratorium for dopinganalyse.

NAPMU bistår i dag flere eksterne antidopingorganisasjoner (både nasjonale antidopingorganisasjoner og internasjonale særforbund). NAPMU har to ansatte som i dag sitter på hovedkontoret til Antidoping Norge.