NAPMU - Nordic Athlete Passport Management Unit

Som ett av midlene i kampen mot doping i idretten benyttes det i dag biologiske profiler.

Til forskjell fra tradisjonelle dopingtester som avdekker forbudte stoffer og metoder direkte, er formålet med biologiske profiler å avsløre doping indirekte ved hjelp endringer i biologiske markører. 

Per i dag finnes det to profilmoduler; blod- og steroidmodul. Disse undersøkes i henholdsvis blod- og urinprøver.I tillegg til disse to profilmodulene har mange utøvere også en veksthormonavhengig profil. 

Etter hvert som en utøver får flere testresultater i sin biologiske profil, vil det ved hjelp av statistiske programmer regnes ut en sannsynlighet for om variasjonen i de biologiske markørene kan anses å være normal. Biologiske profiler kan benyttes til følgende: 

1) planlegge videre målrettet testing (intelligent testing) 

2) gjennomføre ytterligere analyser på allerede innhentede prøver 

3) grunnlag for brudd på antidopingbestemmelsene  

For å administrere og håndtere disse biologiske profilene, er det etablert ‘Athlete Passport Management Units’ (APMUs). I Norden har man gått sammen for å gjøre dette, og man har dermed opprettet Nordic Athlete Passport Management Unit (NAPMU). Dette er et samarbeid mellom Antidoping Norge, Antidoping Danmark, Finsk antidopingbyrå og det Svenske Riksidrottsförbundet (avdeling Svensk Antidoping), samt Norges laboratorium for dopinganalyse. NAPMU bistår i dag flere eksterne antidopingorganisasjoner (både nasjonale antidopingorganisasjoner og særforbund), og består av to ansatte. 

Hensikten med NAPMU er blant annet å rådgi de ulike antidopingorganisasjonene med tanke på ‘real-time’ administrasjon av de biologiske profilene og ytterligere analyser og intelligent testing, samt kommunikasjon med ekspertpanelet (inkludert innhenting av nødvendig dokumentasjon) og laboratorier ved behov.