Dopingsaker

Antidoping Norge har ansvaret for kontroll- og påtalevirksomheten i dopingsaker.

  • Det er NIFs domsutvalg og NIFs appellutvalg som avsier dom i dopingsaker. Fra 1. januar 2015 har også ansvaret for å offentliggjøre disse sakene ligget hos NIF.
  • Dersom en utøver eller en person tilstår brudd på dopingreglene, kan vedkommende velge forenklet saksbehandling. Da vil saken i sin helhet avgjøres i påtalenemnden, uten domsbehandling. En vedtatt sanksjon har samme virkning som en dom.

Dopingsaker 2018

Idrett Påtalebegj. Dopinggruppe Domsutvalg Dom Anke Appellutv. dom
Kickboksing 3. kv. 2017 S4        
Sykkel 3. kv. 2017 Nektelse 1. kv. 2018 4 år    
Rugby 4. kv. 2017 S8 1. kv. 2018 2 år (PN)    
Proffboksing 2. kv. 2018 S1