Oversikt over dommer

Oversikt over avsluttede dopingsaker (fra 2000). Avgjørelser fra NIFs domsutvalg og NIFs appellutvalg.

Avgjørelser fra NIFs domsutvalg og NIFs appellutvalg er tilgjengelige i anonymisert stand på lovdata.no.

Merk til oversikten:
- Saker som er anket, er plassert inn i år med sist avsagt dom (Appellutvalget/CAS)
- Saker som er anket og ikke ferdigbehandlet er markert med *