Utøverinformasjon

Alle internasjonale særforbund og antidopingorganisasjoner som er tilsluttet det internasjonale regelverket utarbeidet av World Anti-Doping Agency (WADA) er forpliktet til å påse at de aller beste utøverne oppgir hvor de befinner seg, slik at det kan iverksettes et effektivt dopingkontrollprogram. Utøvere kan bli bedt om å rapportere utøverinformasjon av sitt internasjonale særforbund og/eller av Antidoping Norge.

Utøvere som er blitt bedt om å oppgi detaljert utøverinformasjon som meldepliktutøvere, må informere om hvor de bor, trener, om samlinger og konkurranser.  De må også oppgi ett daglig treffpunkt på én time mellom klokken 05.00 og 23.00, slik at de gjør seg selv tilgjengelig for uanmeldte dopingkontroller. Utøvere det gjelder blir tilskrevet. 

NIF har utarbeidet Meldepliktforskriften
Antidoping Norge har utarbeidet Regler om praktisering av meldeplikt

ADAMS:
Om registrering i ADAMS og krav til utøverinformasjon (internettbasert registreringsverktøy)

Lagrapportering:
Krav til lagrapportering
Har du spørsmål angående meldeplikt, kan du sende en e-post til post@antidoping.no, eller ringe Antidoping Norge på telefon 09765 (fra utlandet: +47 915 09765).

ADAMS - UTØVERINFOMASJON

§ 8 i Meldepliktforskriften: Plikter for meldepliktutøver

1. Meldepliktutøver plikter å oppgi følgende utøverinformasjon kvartalsvis for det påfølgende kvartal før henholdsvis 1. januar, 1. april, 1. juli, 1. oktober. 

a) fullt navn, telefonnummer, e-postadresse, bopelsadresse og postadresse. 

b) funksjonshemming som kan ha betydning for prøvetaking.

c) samtlige idrettsgrener som utøver deltar i.

d) overnattingsadresse for hver dag.

e) planlagte konkurranser, inkludert tidspunkt, sted og adresse for konkurransen.

f) faste treningstider og faste treningsadresser.

g) adresse med detaljert informasjon om tilgang slik at utøver kan nås for dopingkontroll uten forhåndsvarsling i garantitiden.

h) garantitid.

 

Garantitid
Alle dager i kvartalet skal inneholde en garantitid på én time. Dette tidsrommet skal være mellom klokken 05.00 og 23.00.  Utøver skal være tilgjengelig for uanmeldt kontroll på oppgitt sted i sin garantitime.
Informasjon utøver har registrert vil ikke være tilgjengelig for Antidoping Norge eller internasjonalt særforbund før utøver har innrapportert informasjonen ved å klikke "Submit".

Adgang til å delegere rapportering av utøverinformasjon
ADAMS gir deg mulighet til å opprette en utøverrepresentant, som kan registrere informasjon for deg. Vær likevel oppmerksom på at du er selv ansvarlig for at den informasjonen du registrerer i ADAMS, eller den informasjonen andre registrerer på vegne av deg er korrekt og oppdatert.

Ønsker du å opprette en utøverrepresentant, som kan bistå deg med rapporteringen, fyll ut skjema (PDF) Tildeling av rettigheter som utøverrepresentant og returner til Antidoping Norge.

Når skal jeg begynne å bruke ADAMS?
Du får skriftlig beskjed fra Antidoping Norge (eventuelt det internasjonale særforbundet) dersom du registreres som meldepliktutøver og skal begynne å bruke ADAMS.
Blir du tilskrevet av Antidoping Norge vil du samtidig få nødvendig informasjon for å komme i gang med registreringen, samt informasjon om krav til registrert informasjon.

I ADAMS har utøverne sin egen elektroniske kalender der de kan registrere aktiviteter. Informasjonen utøvere registrerer vil være tilgjengelige for Antidoping Norge, utøverens internasjonale særforbund og WADA, og benyttes for å planlegge og gjennomføre uanmeldte dopingkontroller.


Advarsler
Dersom du ikke rapporterer i tråd med regelverket kan du få en advarsel. Følgende tre forhold kan medføre advarsel jf. §9 i Meldepliktforskriften:
•    Meldepliktutøver gir ikke utøverinformasjon til rett tid (kvartalsrapportering)
•    Meldepliktutøver gir ikke tilstrekkelig, korrekt og/eller oppdatert utøverinformasjon
•    Meldepliktutøver gjør seg ikke tilgjengelig i garantitiden

Dersom en utøver får tre advarsler i løpet av 12 måneder regnes dette som et brudd på dopingbestemmelsene. Dette kan medføre utestengelse fra idretten hvis utøver blir dømt. Både advarsler fra Antidoping Norge og utøveres internasjonale særforbund tas med i denne beregningen.  

Fra og med 1.januar 2015 er utelukkelsesperioden for brudd på reglene om utøverinformasjon skjerpet til to år med mulighet for reduksjon til inntil ett år. 

Her finner du regelverket:
Meldepliktforskriften
Regler om praktisering av meldeplikten

Har du spørsmål, kan du sende en e-post til post@antidoping.no, eller ringe Antidoping Norge på telefon 09765 (fra utlandet: +47 915 09765).


Fakta

Image Description
  • Gjelder for ca. 135 norske utøvere.
  • Registreres i ADAMS.