Utøverinformasjon

Alle internasjonale særforbund og antidopingorganisasjoner som er tilsluttet det internasjonale regelverket utarbeidet av World Anti-Doping Agency (WADA) er forpliktet til å påse at de aller beste utøverne oppgir hvor de befinner seg, slik at det kan iverksettes et effektivt dopingkontrollprogram. Utøvere kan bli bedt om å rapportere utøverinformasjon av sitt internasjonale særforbund og/eller av Antidoping Norge.

Utøvere som er blitt bedt om å oppgi detaljert utøverinformasjon som meldepliktutøvere, må informere om hvor de bor, trener, om samlinger og konkurranser.  De må også oppgi ett daglig treffpunkt på én time mellom klokken 05.00 og 23.00, slik at de gjør seg selv tilgjengelig for uanmeldte dopingkontroller. Utøvere det gjelder blir tilskrevet. 

NIF har utarbeidet Meldepliktforskriften
Antidoping Norge har utarbeidet Regler om praktisering av meldeplikt

ADAMS:
Om registrering i ADAMS og krav til utøverinformasjon (internettbasert registreringsverktøy)

Lagrapportering:
Krav til lagrapportering
Har du spørsmål angående meldeplikt, kan du sende en e-post til post@antidoping.no, eller ringe Antidoping Norge på telefon 09765 (fra utlandet: +47 915 09765).