Lagrapportering

Hvilke lag skal rapportere informasjon om kamper og treningssted/-tid?

Klubber i følgende divisjoner skal rapportere:

Fotball:

  • Tippeligaen (menn)

Håndball:

  • Grundigligaen, kvinner og menn.

Disse utvalgene er i henhold til Toppidrettsutøverlisten, som er fastsatt av Antidoping Norge i samråd med Norges Fotballforbund, Norges Håndballforbund, Norges Volleyballforbund, Norges Amerikansk Fotball og Cheerleading Forbund, Norges Ishockeyforbund og Norges Basketballforbund.

Hva skal rapporteres?

  • Opplysninger som skal gis:
  • Treningssteder og tider både i og utenfor sesongen med adresser.
  • Alle samlinger, konkurranser og treningskonkurranser med adresser.
  • Reisedager med registrert destinasjonsadresse.
  • Reiseplaner/ferier - dato til og fra.

Klubbene kan bli bedt om å gi ytterligere informasjon på forespørsel fra Antidoping Norge.

Hvor skal det rapporteres?
Utøverinformasjonen kan oversendes Antidoping Norge elektronisk, i papirform, på klubbens nettside, eller etter avtale med Antidoping Norge gjøres tilgjengelig på annen måte.

Hva skjer dersom klubben ikke rapporterer?
Idrettslag med lagidrettsutøvere som omfattes av toppidrettsutøverlisten har plikt til å rapportere lagbasert utøverinformasjon. Dette er i henhold til ”Retningslinjer om plikt til å gi informasjon for planlegging og gjennomføring av dopingkontroller”. Dette regelverket er fastsatt av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

Ved første tilfelle av manglende informasjon eller feil informasjon vil Antidoping Norge ta kontakt med klubben for å påpeke forholdet og gi klubben anledning til å gi tilstrekkelig informasjon. Forbundet vil bli informert.

Ved gjentagende feilinformasjon eller manglende informasjon vil saken bli oversendt NIF som kan sanksjonere klubbene som administrativ forføyning iht. NIFs lov § 12-8 (12) ved brudd på retningslinjene, jf. § 12-2 (1) bokstav d).