Medisinsk info

Legemiddelsøk
Antidoping Norge har i samarbeid med Felleskatalogen utarbeidet et legemiddelsøk der alle legemidler som inneholder forbudte stoffer på dopinglisten står oppført. Det er bare legemidler som er i salg i Norge som er i denne basen. Legemiddellisten oppdateres gjennom hele året ettersom nye legemidler godkjennes for salg i Norge.
Se legemiddelsøket.

Dopinglisten
WADA utgir dopinglisten (Prohibited List). Listen angir hvilke stoffer og metoder som er forbudt å bruke og gir informasjon om fritaksbestemmelser. Antidoping Norge har oversatt WADAs internasjonale dopingliste.
Se dopinglisten (norsk oversettelse).

De som er medlem av idrettslag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er underlagt NIFs lov. Ifølge kapittel 12 i NIFs lov er det forbudt å rettsstridig bruke midler og metoder som fremgår av WADAs internasjonale dopingliste.

Dopingbestemmelsene skal normalt ikke være til hinder for forsvarlig medisinsk behandling ved sykdom.

Du finner nærmere opplysninger om medisinsk fritak i menyen til venstre. Informasjon kan også fåes ved henvendelse til post@antidoping.no.

I venstremargen finner du også informasjon om ulike dopingmidler og -metoder, og en innføring hva doping egentlig er og litt om dopingens historie.

Utøvers ansvar

  • Det er alltid utøvers ansvar å påse at ethvert legemiddel kontrolleres før bruk.
  • Utøver må kontrollere om noen av innholdsstoffene rammes av dopingbestemmelsene. Dette gjelder enten legemiddelet er kjøpt med eller uten resept fra lege, i eller utenfor Norge.
  • Det advares generelt om kjøp av legemidler i utlandet.
  • Utøver kan utestenges fra idretten ved inntak av midler som inneholder forbudte stoffer.