Norges Bokseforbund er ett av 15 særforbund som nå har fått sin sertifisering som Rent Særforbund. Her er generalsekretær Erik Nilsen og styremedlem Siv Deneé sammen med daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim. Foto: Lars Vestad

15 forbund sertifisert som Rent Særforbund

NIF-beslutning har styrket fokuset på antidopingarbeidet. 

Antidoping Norge (ADNO) har siden 2012 tilbudt et helhetlig forebyggende antidopingprogram for norske særforbund gjennom konseptet Rent Særforbund.

Nytt nå er at det er innført en sertifiseringsordning for å sikre at tiltakene følges opp på en god måte.

Les mer om Rent Særforbund-konseptet her.

Ordningen ble styrket da Idrettsstyret i NIF i april i år vedtok at de holder tilbake deler av rammetilskuddet til særforbundene dersom det ikke foreligger en handlingsplan mot doping.

- Vi ser at NIFs beslutning har bidratt til at mange særforbund har styrket sitt fokus på antidopingarbeidet. Det mener vi er avgjørende både for å bygge tydelige holdninger mot doping i norsk idrett, og for å sikre grunnleggende antidopingkunnskap blant utøvere, ledere og forbund, sier daglig leder Anders Solheim.

Flere forbund i prosess

I tillegg til de 15 som nå har blitt sertifisert, jobber vi fortløpende med en rekke andre særforbund med sluttføring av sertifiseringen. I en slik prosess bistår ADNO særforbundene med å utarbeide handlingsplaner, som særforbundene selv har ansvaret for å følge opp.

Sertifiseringen er gyldig i en periode på to år.

- Særforbundene jobber godt med å utvikle egne handlingsplaner og jeg synes de har et godt grep om dette. NIF har forsøkt å bistå så godt vi kan i utformingen av planene, slik at Idrettsstyrets vedtak etterleves på en god måte, sier idrettspresident Tom Tvedt.

Nye kriterier

Rent Særforbund-konseptet ble etablert i 2012, men høsten 2017 ble det innført en ny sertifiseringsordning som innebærer at alle forbund – også de som tidligere har hatt avtale med ADNO – må vurderes på nytt opp mot de nye kriteriene.

Les også: Kriteriene for å bli sertifisert Rent Særforbund

- Rent Særforbund-programmet er et av flere gode tiltak ADNO har utviklet i sitt forebyggende arbeid for idrettsorganisasjonen. ADNO har utviklet gode standarder og har lang erfaring i å presentere innholdet på en pedagogisk og helhetlig måte. I tillegg er de flinke til å følge opp, og det er en styrke for travle særforbund, sier Tvedt. 

Forbundene som nå har mottatt sin sertifisering:

Norges Ake- Bob- og Skeletonforbund
Norges Danseforbund
Norges Bokseforbund
Norges Cykleforbund
Norges Judoforbund
Norges Kickboxingforbund
Norges Orienteringsforbund
Norges Skiforbund
Norges Skiskytterforbund
Norges Skøyteforbund
Norges Studentidrettsforbund
Norges Styrkeløftforbund
Norges Svømmeforbund
Norges Triatlonforbund
Norges Volleyballforbund

Les også: Derfor er "Tutta det store forbildet"

Publisert: 20.11.17 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler