28 mill. kr til antidopingarbeidet

Mer ressurser for å beskytte de rene utøverne.

PRESSEMELDING - 12. DESEMBER 2014:

Det ble i statsråd i dag besluttet å tildele Antidoping Norge 28 millioner kroner fra spillemidlene til idrettsformål for 2015. Det er en økning på 2 millioner kroner, sammenlignet med 2014.

2014 var det første året der Antidoping Norge også fikk et driftstilskudd (3 millioner kroner) for sitt arbeid mot doping som ungdoms- og samfunnsproblem. Dette blir videreført i 2015, med et tilskudd på 3,1 millioner.

- Vi er svært fornøyd med at vi over de to siste årene har fått betydelig mer ressurser, både til å jobbe for en ren idrett og i arbeidet med et dopingfritt samfunn, sier Anders Solheim.

Å avsløre doping i internasjonal toppidrett blir stadig mer krevende. Gjennom de siste par årene har Antidoping Norge styrket organisasjonen med tanke på en økt satsing på informasjonsinnhenting og i arbeidet med biologiske profiler. Det er blant annet etablert en egen nordisk enhet for oppfølging av biologiske profiler, med base i Oslo.

Tidligere i år ble det også etablert et nytt forskningssamarbeid med Norges idrettshøgskole, og med støtte fra Norges Skiforbund.

- Med denne økningen i tilskudd, skal vi være i stand til å spisse vårt kontrollprogram ytterligere, vi vil kunne videreutvikle det forebyggende arbeidet og vi kan sikre at vi har ressurser til å drive forskning og utvikling. Dette er viktige områder for at vi fortsatt skal kunne være blant verdens ledende antidopingorganisasjoner, og at vi skal kunne være en pådriver i antidopingarbeidet internasjonalt, sier Anders Solheim.

Kulturminister Thorhild Widvey ble nylig valgt inn i WADAs styre. Hun sier dette om dagens tildeling.

- Antidoping Norge er en av verdens ledende antidopingorganisasjoner. Gjennom dette tilskuddet bidrar vi til å opprettholde og videreutvikle den høye kvaliteten på arbeidet deres, sier statsråd Widvey i en pressemelding.


På bakgrunn av driftstilskuddet fra helsemyndighetene, etablerte Antidoping Norge i høst et eget Kunnskapssenter.
Les mer om Kunnskapssenteret her.

Publisert: 12.12.14 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler