30 mil. kr til antidopingarbeidet i idretten

Vedtatt i statsråd i dag.

Det ble i statsråd i dag besluttet å tildele Antidoping Norge 30 millioner kroner fra spillemidlene til idrettsformål for 2016. 

- Økningen er på 2 millioner kroner fra 2015. Tilskuddet er økt med hele 6,4 millioner kroner på tre år under denne regjeringen. Dette viser at regjeringen tar antidopingarbeidet innenfor idretten på høyeste alvor, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland i en pressemelding fra Regjeringen.

- Det er svært positivt at tilskuddet økes med to millioner kroner for 2016. Det er nødvendig for å innføre en ny fireårig strategi for Antidoping Norge. Vår nye strategi baseres på de forventninger som WADA gjennom nytt regelverk stiller til antidopingorganisasjonen, sier daglig leder Anders Solheim.

Fra før har Antidoping Norge blitt tildelt 7,3 milloner kroner til sitt arbeid mot doping som ungdoms- og samfunnsproblem. Det betyr et samlet offentlig tilskudd på 37,3 millioner kroner.

- Vi har satt oss ambisiøse mål for de neste årene. 2015 har med all tydelighet fortalt oss at vi har en lang vei å gå for å sikre like konkurransevilkår i internasjonal toppidrett. Og vi ser at vi aldri må la være å prioritere det forebyggende og holdningsskapende arbeidet. Vi opplever også at vi må forsøke å spille en enda sterkere rolle internasjonalt, sier Anders Solheim.

- Det å sikre fair play slik at alle utøvere konkurrerer på like vilkår er en forutsetning for idrettens integritet og dens sterke posisjon i det norske samfunn. Antidoping Norge er en av verdens ledende antidopingorganisasjoner, og jeg er glad for at vi med dette store tilskuddet kan bidra til å opprettholde og videreutvikle den høye kvaliteten på Antidoping Norges arbeid, sier kulturministeren.

 

Publisert: 18.12.15 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler

Daglig leder Anders Solheim og USADA-sjef Travis Tygart under avtalesigneringen. I bakgrunnen: Fungerende styreleder Vebjørn Rodal, idrettspresident Tom Tvedt og statsminister Erna Solberg. Foto: Stian S. Møller
Inngikk samarbeid med USADA

I 2018 arrangerte ADNO m. fl. et stort internasjonalt seminar, og signerte samtidig samarbeidsavtale med det amerikanske antidopingbyrået (USADA).