36,3 mill. til ADNO i 2018

- Positivt og nødvendig, sier Anders Solheim. 

Stiftelsen Antidoping Norge (ADNO) er i statsråd i dag tildelt 36,3 millioner kroner fra spillemidlene til idrettsformål for 2018.

Dette er en økning på 1,7 millioner kroner fra 2017.

- Vi opplever at antidopingarbeidet får stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt om dagen. At vi gis en økning oppleves både som positivt og nødvendig med tanke på de ambisjonene vi har og det arbeidet vi mener vi må gjøre for å beskytte de rene utøverne på best mulig måte, sier daglig leder Anders Solheim.

- Økningen er et utrykk både for departementets tydelige prioritering av antidopingarbeidet innenfor idretten, og for Antidoping Norges viktige arbeid for en dopingfri idrett. Gjennom tilskuddet for 2018 ønsker Kulturdepartementet å legge til rette for at Antidoping Norge fortsatt skal være blant de ledende antidopingorganisasjonene i verden, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland i en pressemelding

Publisert: 01.12.17

Flere artikler