Helseminister Bent Høie åpnet i dag en internasjonal konferanse om doping og folkehelse. Foto: Stian Schløsser Møller

40 nasjoner deltar på dopingkonferanse i Oslo

230 deltakere fra 40 nasjoner deltar på konferansen om doping og folkehelse som ble åpnet av helseminister Bent Høie i dag.

Pressemelding 7. juni 2017:

Sammen med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) arrangerer Antidoping Norge (ADNO) denne uka en stor internasjonal dopingkonferanse i Oslo.

Temaet for konferansen er doping og folkehelse og vil belyse områder som helsekonsekvenser, kriminalitetsbekjempelse, kosttilskudd, ren trening og forebyggende antidopingarbeid. 

- Antidoping Norge har de siste årene tatt en ledende rolle også i arbeidet med doping som et samfunnsproblem. Med denne konferansen vil det bli kastet nytt lys over dette høyst relevante temaet. Jeg håper dere bruker denne unike muligheten til å øke kunnskap og bygge nettverk. Jeg er overbevist om at en felles mobilisering er vesentlig i dette arbeidet, sa helse- og omsorgsminister, Bent Høie, i sitt åpningsinnlegg.

Totalt skal over 30 foredragsholdere i aksjon fram til fredag ettermiddag, blant dem Olivier Niggli fra WADA og Travis Tygart fra USADA. Hele programmet finner du her.

- Antidoping Norge ønsker å være en drivkraft i arbeidet med antidoping sett i et folkehelseperspektiv, nasjonalt og internasjonalt. Det er derfor en glede for meg å se at vi, sammen med våre samarbeidspartnere, har klart å samle over 230 deltakere fra hele verden til denne konferansen. Vi må jobbe bredt og koordinert for å lykkes i det forebyggende antidopingarbeidet og vårt felles mål er å fremme en trygg og helsefremmende treningskultur, for befolkningen generelt og for unge mennesker spesielt, sa ADNOs styreleder, Valgerd Svarstad Haugland, i sin åpning.

Seminaret samler representanter fra nasjonale antidopingbyråer, helsepersonell, forskere og ansatte i politi, tollvesen og treningssenterbransjen.

I tillegg til HOD og ADNO, er WADA, Helsedirektoratet, Politidirektoratet og Kulturdepartementet medarrangører av konferansen.

Hold deg oppdatert om hva som skjer på konferansen via våre nettsider:
antidoping.no
facebook.com/antidopingnorge/
twitter.com/antidopingnorge/
instagram.com/antidopingnorge/

Velkomstvideo til deltakerne på konferansen:

Publisert: 07.06.17 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler