De tre søylene viser hvilke idrettsinstitusjoner som scorer best på hvert av de tre hovedtemaene i undersøkelsen (tilfredshet, image og toppledelsen) når man regner sammen gjennomsnittsscore på alle spørsmål under hvert tema (Skjermdump).

ADNO scorer godt blant journalister

Akkurat nå besøker du idretts-nettsiden som scorer høyest i norsk sportspresse.

Analyseinstituttet Aalund gjennomførte tidligere i år et PR-barometer blant norske sportsjournalister. Utdrag av resultatene, der sportspressen har vurdert norske idrettsorganisasjoner, ble offentliggjort via en pressemelding i forrige uke.

Pressemeldingen kan du lese her.

Antidoping Norge (ADNO) var med på en tilsvarende undersøkelse i 2013 og 2014. 2016-tallene tyder på at organisasjonen har klart å videreutvikle sitt kommunikasjonsarbeid.

- Vi scorer jevnt høyt, både målt mot oss selv fra tidligere år, og målt mot andre norske idrettsorganisasjoner. Vi er selvsagt glad for den tilbakemeldingen som er gitt i et år der det har vært en enorm oppmerksomhet rundt antidopingtematikken i norsk og internasjonal media, sier kommunikasjonsleder Halvor H. Byfuglien.

Undersøkelsen ble gjennomført i månedsskiftet februar/mars og i PR-barometeret Sport deltok 66 av landets viktigste sportsjournalister, ifølge Aalund.

- Antidoping Norge scorer generelt godt i Aalunds PR-Barometer Sport, og man er inne på undersøkelsens topp 5-lister på alle de tre hovedtemaene i undersøkelsen: TILFREDSHET, IMAGE OG TOPPLEDELSEN. Når det gjelder tilfredshet, så er Antidoping Norge inne på en sterk andreplass, kun slått av Norges Skiforbund, sier markedssjef i Aalund Norge, Gudbrand Gråbak.

- Av alle de idrettsinstitusjoner som er vurdert i undersøkelsen, så er Antidoping Norge vurdert aller best på spørsmålene om «Godt omdømme» og «Troverdighet» - og man innehar dermed posisjonen som såkalt «best in class» på disse to enkeltstående imagespørsmålene om journalistenes oppfattelse av landets idrettsinstitusjoner.

Under tilfredshet får Antidoping Norge best score av alle på følgende tre områder:

  • Hjemmesiden
  • Viljen til å fortelle om kritiske saker
  • Infoavdelingens forståelse for medienes arbeidstider

- Disse resultatene inspirerer til videre arbeid for å utvikle kommunikasjonsarbeidet vårt. Vi har et klart inntrykk av at mange norske journalister er sultne på ny kunnskap og innsikt i antidopingtemaet, og vi har jo senest det siste året sett at media har en viktig rolle å spille i det å avdekke doping, sier Halvor H. Byfuglien.

- Antidoping Norge er opptatt av å dele av vår kompetanse og erfaring i møte med norske journalister, samtidig som vi opplever at norsk presse har forståelse for at det ikke er alle sider av arbeidet vårt som vi kan være like åpne om.

 

Publisert: 16.08.16 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler