Rune Andersen (t.h.) var til stede for å signere samarbeidsavtalen med Kenya. Her sammen med Rodney Swigelaar, leder av WADAs Afrika-kontor, og daglig leder i ADAK, Japhter K. Rugut.

ADNO skal bistå Kenya

- Vi tror på at dette er et viktig bidrag for en ren internasjonal friidrett.

Daglig leder Anders Solheim.

Antidoping Norge (ADNO) har over flere år stilt seg til disposisjon for å bistå kenyanerne i å etablere en robust antidopingorganisasjon. Nå mener daglig leder, Anders Solheim, endelig at forutsetningene er til stede for at løpenasjonen skal kunne få på plass et effektivt antidopingarbeid.

- Rammene virker å være bedre enn noen gang før. De har fått vedtatt en lovgiving som sikrer antidopingarbeidet, de har fått bevilget en betydelig sum fra myndighetene og det er i ferd med å etableres en organisasjon som søker nødvendig kunnskap og kompetanse, sier Anders Solheim.

Presset før OL
Kenya har lenge vært en prioritert nasjon for Verdens antidopingbyrå (WADA), og i forkant av OL i Rio i 2016 opplevde den afrikanske nasjonen et betydelig press for å gjøre mer i arbeidet for å bekjempe doping. Kenya var blant landene som ble truet med utestengelse fra sommerlekene.

- Det som skjedde før Rio-OL har trolig bidratt til at Kenya har forstått alvoret. Løping har en enorm status i Kenya og det å ikke få delta i et OL ville vakt voldsomme reaksjoner i landet, sier Solheim.

Antidoping Norge var i Kenya i forrige uke og signerte der to avtaler. En trepartsavtale mellom den kenyanske antidopingorganisasjonen (ADAK), WADA og ADNO, og en avtale mellom ADAK og ADNO.

- Vår rolle framover er å bistå med vår kompetanse og gi veiledning slik at organisasjonen kommer i drift på en god måte. Vi dekker kun kostnader til vårt personell i forbindelse med prosjektmøtene, sier Solheim.

Et forbilde i Afrika
WADA vil på sin side være de som overvåker og påser at arbeidet skjer i henhold til gjeldende regelverk og retningslinjer.

- Vi er fullstendig klar over at dette er et krevende prosjekt der vi har en avgrenset rolle. Vi ser imidlertid ingen annen utvei enn å bidra med det vi kan for å utvikle antidopingarbeidet i prioriterte idrettsnasjoner. Kan vi bidra til å få i stand en velfungerende antidopingorganisasjon i Kenya, så er det først og fremst verdens rene friidrettsutøvere som tjener på det. Vi ser også verdien av å etablere en solid antidopingorganisasjon i Afrika som kan være et forbilde for andre land i denne verdensdelen, sier Solheim.


For spørsmål, ring Antidoping Norges pressetelefon:
419 00 306 

Publisert: 07.02.17 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler

Daglig leder Anders Solheim og USADA-sjef Travis Tygart under avtalesigneringen. I bakgrunnen: Fungerende styreleder Vebjørn Rodal, idrettspresident Tom Tvedt og statsminister Erna Solberg. Foto: Stian S. Møller
Inngikk samarbeid med USADA

I 2018 arrangerte ADNO m. fl. et stort internasjonalt seminar, og signerte samtidig samarbeidsavtale med det amerikanske antidopingbyrået (USADA).