ADNO søker foredragsholder på Vestlandet

Søknadsfrist 10. januar 2019. 

Stilling: Foredragsholder, idrett
Varighet: Vikariat til 31. august 2019, mulighet for forlengelse
Frist: 10. januar 2019
Søk: Les hele stillingsannonsen og søk her

Stiftelsen Antidoping Norge søker etter en foredragsholder med god kjennskap til norsk idrett til denne timebaserte/oppdragsbaserte stillingen. 

Foredragsholderen vil bli en del av avdeling for forebygging og folkehelse, og vil ha som oppgave å holde foredrag og gjennomføre andre forebyggende tiltak rettet mot idrettens organisasjonsledd, utøvere og støtteapparat. 

Det er ønskelig at den vi ansetter er bosatt i Stavanger-området og disponerer bil. Stillingen vil i hovedsak betjene områdene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, samt agderfylkene. Stillingen vil kunne innebære noe reising til andre deler av Norge.

Publisert: 19.12.18

Flere artikler

Daglig leder Anders Solheim og USADA-sjef Travis Tygart under avtalesigneringen. I bakgrunnen: Fungerende styreleder Vebjørn Rodal, idrettspresident Tom Tvedt og statsminister Erna Solberg. Foto: Stian S. Møller
Inngikk samarbeid med USADA

I 2018 arrangerte ADNO m. fl. et stort internasjonalt seminar, og signerte samtidig samarbeidsavtale med det amerikanske antidopingbyrået (USADA).