Sør-Vest politidistrikt aksjonerte mot kroppsbygger- og fitnessmiljøet i Rogaland tirsdag. FAKSIMILE: TV2.no

Aksjonerte mot dopingmiljøet i Rogaland

Norgeshistoriens største aksjon, ifølge etterforskningslederen. 

Etterforskningsleder Erik Håland i Sør-Vest politidistrikt. Foto: Privat

Mellom 50 og 60 politifolk var involvert da Sør-Vest politidistrikt aksjonerte mot en rekke personer i kroppsbygger- og fitnessmiljøet i Rogaland tirsdag. Ifølge etterforskningsleder Erik Håland ble det pågrepet et sted mellom 20 og 30 personer, og han beskriver aksjonen som den største noensinne i Norge.

- Jeg håper dette er starten på en tid hvor alle politidistrikt tar dopingproblemet på alvor og setter det på agendaen. Vi må være tydelig på at steroidebruk fører til aggresjon, og at dette igjen fører til vold og problemer i samfunnet, sier Erik Håland til antidoping.no. 

Dopingkontakten: Spør våre eksperter om doping - anonymt!

Startet i november

Etterforskningslederen forteller at planleggingen av aksjonen har pågått lenge. Etter å ha søkt og fått tildelt midler fra Oslo politidistrikt, begynte de planleggingen i november. De siste månedene har de brukt til å plukke ut personer de hadde mistanke mot, og tirsdag slo de til mot en rekke privatadresser og tre forskjellige treningssenter.

- Vi var aldri i tvil om at vi skulle aksjonere mot disse tre treningssentrene, for de er overrepresenterte med personer som har vært involvert i volds- og dopingsaker. Hadde vi tatt alle vi burde ha tatt, hadde antallet pågrepne vært over 50, men det er nå en gang slik at vi har begrensede ressurser, sier Håland.

Stor interesse

Han opplever at interessen for å jobbe opp mot dopingmiljøer er stor rundt om i politidistriktene, men samtidig synes han det går litt sakte.

- Jeg er nok litt utålmodig. Etter hvert som tiden går, tror jeg imidlertid at fokuset på doping innad i politiet kommer til å være sammenliknbart med fokuset vi hadde på narkotika på 1980-tallet, sier han.

Kjøp og bruk av dopingmidler ble kriminalisert 1. juli 2013, og gjennom store aksjoner som "Operasjon Gilde" og "Operasjon Stormfall" har store nettverk blitt rullet opp og avslørt. Politiet har tatt tak i problemet, men for å styrke arbeidet ytterligere er de avhengige av å få større ressurser til rådighet.

- Stort dopingmiljø

- Det er krevende for politidistriktene å prioritere dette, all den tid man har en rekke ressurskrevende saksfelt med klare tidsfrister. Skal vi få til en større og bedre satsing, må vi ha flere mannskaper som jobber aktivt med problemet. Ikke folk som planlegger og driver med beredskap, men som er ute og gjør den faktiske jobben. For å få til dette, må vi få ressurser til fokus og satsing sentralt fra, sier han.

Målet med tirsdagens aksjon var blant annet å ta ut forbildene i dopingmiljøet. Mellom 20 og 30 personer ble pågrepet for bruk eller besittelse av dopingmidler, det ble gjort flere beslag og mange av de som ble pågrepet har erkjent straffeskyld i avhør. Ifølge Håland er det et stort miljø for doping i Rogaland, og de fleste kommer fra fitnessmiljøet.

- Gamle Rogaland politidistrikt hadde 223 dopingsaker i fjor, og det var både for bruk, besittelse og oppbevaring av dopingmidler. Til sammenlikning hadde Oslo politidistrikt, som er fem ganger større, 144 saker. Det er et stort dopingmiljø i Rogaland, og tirsdagens aksjon var sånt sett en god start i bekjempelsen av dette. Jeg mener imidlertid vi burde ha ligget på rundt 1000 saker i året. Det hadde reflektert det omfanget vi ser dopingproblematikken har, sier han.

Viktig arbeid

Daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim, berømmer Sør-Vest politidistrikt for tirsdagens store og vellykkede aksjon i Rogaland. Han mener politiets innsats er avgjørende for å bekjempe dopingmiljøene rundt om i Norge.

- Det er gledelig å se at politiet, ved hjelp av grundig og målrettet planlegging, slår til mot de store dopingmiljøene i Norge. Dette viser at lovendringen fra 1. juli 2013 fungerer. Samtidig er det en viktig påminnelse om at dopingproblemet i treningsmiljøene er omfattende og må være i fokus, sier Solheim.

Gjennom prosjektet "Lokal mobilisering mot doping" har Antidoping Norge opprettet samarbeidsavtaler med ulike fylkeskommuner og kommuner. De lokale prosjektene retter seg særlig mot dopingbruk i ungdomsmiljøer, og formålet er å gi unge tilstrekkelig kunnskap og informasjon til å avstå fra dopingbruk. Vi vil gjerne komme i kontakt med nye fylkeskommuner og kommuner som ønsker å inngå tilsvarende samarbeid.

Les også: Asker med kommunal antidopingsatsing

"Rent Senter"

Landets treningssentre kan også ta et aktivt standpunkt mot doping gjennom å bli en del av Antidoping Norges program "Rent Senter".

- Nesten halvparten av treningsentrene i Norge har avtale med Antidoping Norge gjennom "Rent Senter"-programmet. "Rent Senter" er en verktøykasse som gjør treningssentrene bedre i stand til å jobbe forebyggende mot doping, gjennom økt kunnskap, informasjonskampanjer rettet mot medlemmer og muligheter for dopingkontroll, sier rådgiver Kim Eilertsen - og oppfordrer treningssentrene som tar del i "Rent Senter" til å samarbeide med politiet lokalt.

Dopingvarsel: Hjelp oss å beskytte en ren idrett - fortell oss det du vet anonymt!

Publisert: 08.06.16 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler