Triatletene Jørgen Gundersen og Lotte Miller under sommerens TriQuart i Kristiansand. Foto: Siri Bynke

Antidoping i alle møter og fokus på kosthold og ernæring

Særforbundene tar ansvar: Slik jobber de med antidoping. 

Linda Olsen i Antidoping Norge. Foto: Stian S. Møller

Antidoping Norge (ADNO) har flere forebyggende programmer idretten kan benytte seg av, og ett av disse er Rent Særforbund. 

Rent Særforbund skal sette antidoping på agendaen, og utfordre forbundet til å lage en handlingsplan i samarbeid med ADNO. 

Les også: Slik blir du et Rent Særforbund

Fagrådgiver Linda Olsen opplever at forbundene i stadig større grad tar ansvar for det forebyggende antidopingarbeidet. 

- Vi ser at dette arbeidet i større og større grad har blitt en del av bevisstheten i mange forbund. Tiltak og informasjon bakes inn på stadig flere områder av forbundenes aktiviteter, og de er bevisst sitt viktige samfunnsansvar, sier Olsen. 

Del av fagsystemet
Norges Bokseforbund er et av 30 forbund med "Rent Særforbund"-avtale etter at den nye sertifiseringsordningen ble innført høsten 2017. Styremedlem og antidopingansvarlig Siw Denné forteller at de stiller tydelige krav til både utøvere, trenere, dommere, styremedlemmer og andre i forbundet.


Erik Nilsen og Siw Denné i Norges Bokseforbund sammen med daglig leder Anders Solheim i Antidoping Norge. Foto: Lars Vestad

Ren Utøver: Grunnleggende kunnskap på 30 min

- Vi har lykkes med å få antidoping inn som en del av fagsystemet vårt ved å gjøre "Ren Utøver" obligatorisk for de som skal ha startbok og melde seg opp til konkurranser. Dette kommer i tillegg til betaling av lisenser, legesjekk og andre prosedyrer de må gjennom, sier Denné.

Synliggjøring
Hun forteller at de fra starten av har vært opptatt av å synliggjøre at de er et "Rent Særforbund", både gjennom profilering på tøy og stands på arrangementer, men også i form av å være ute blant utøvere og andre aktører i idretten, snakke om antidoping og diskutere relevante problemstillinger.


Bokseforbundet er opptatt av å synliggjøre at de er et Rent Særforbund. Her i form av en rollup ved seierspallen.

- Når de beste utøverne samles, har vi dessuten hatt foredragsholdere inne som har snakket om kosthold, ernæring og alternativer til det å dope seg, sier hun.

Les også: Oppdater deg på dopinglisten 2019

Denné opplever at utøverne er positive til å lære om antidoping, og forteller at de gjennom samtaler, diskusjoner og quiz med premier har klart å ufarliggjøre temaet og spre viktig kunnskap til mange aldersgrupper.

- Vi har hatt antidoping som tema selv om utøverne har vært under 14 år, men da har jeg nok snakket mest til foreldrene. Hovedfokuset for vårt forebyggende arbeid er utøvere fra 14 år og oppover, for det er da de får muligheten til å gå ordinære kamper, sier hun.

Antidoping på alle møter
I alle presentasjoner som holdes av Norges Triatlonforbund, enten det er i anledning styremøter, personalmøter, utøvermøter eller møter med klubber, er det et antidopingbudskap.

- Det er viktig for oss å ha et vedvarende fokus på antidoping, så i møter snakker vi blant annet om vårt eget arbeid som Rent Særforbund, og informerer om programmer som Rent Idrettslag og Ren Utøver, sier generalsekretær Kari Uglem.


Norges Triatlonforbund er opptatt av å synliggjøre sitt antidopingengasjement på mange arenaer. Foto: NTF

Forbundet dekker både bredde og topp, og har identifisert sju arenaer for sitt forebyggende antidopingarbeid : Landslag, agegroup, arrangement, ansatte/styre/utvalg, klubb, treningsleir og kommunikasjon.

- Ett av kravene vi stiller er at alle ansatte og personer i styre og utvalg skal ha gjennomført Ren Utøver. Det samme gjelder utøvere på landslaget, sier hun.

Tema i Moskva
Triatletenes handlingsplan finnes både på norsk og engelsk, og inngikk også i en presentasjon Norges Triatlonforbund holdt på en kongress i Moskva i regi av det internasjonale særforbundet. Uglem er ikke i tvil om hva som skal til for å lykkes med forebyggende antidopingarbeid i et forbund.

- Det må være et ønske om å få det til i hele organisasjonen. Styret vårt har vært helt tydelig på at de ønsker fokus på antidoping, og dette gjelder også de ansatte i organisasjonen. Det er viktig å ansvarliggjøre alle som er involvert, og jobbe for å holde fokuset og trykket oppe, sier hun.


Generalsekretær Kari Uglem (t.h.) i Norges Triatlonforbund avbildet i 2016 sammen med daværende kommunikasjonsansvarlig, Kari Lingsom. Foto: Lars Vestad

Nyhet: Nå kan du få dokumentasjon på ditt legemiddelsøk

FAKTA: Rent Særforbund

  • Verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid på agendaen
  • Skal sikre kunnskap, og forbundet forplikter seg til å vise tydelige holdninger gjennom konkrete handlinger
  • Forbund utvikler handlingsplan og definerer innsatsområder med bistand fra ADNO
  • 30 særforbund er sertifisert

Publisert: 09.11.18 - Oppdatert: 10.11.18

Flere artikler