Daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim, og generalsekretær i Actis, Mina Gerhardsen, skrev fredag 17- juni under en samarbeidsavtale.

Antidoping Norge signerte avtale med Actis

Store forhåpninger til nytt samarbeid. 

Fredag 17. juni signerte Antidoping Norge og Actis (Rusfeltets samarbeidsorgan) en avtale om samarbeid innenfor rus- og antidopingfeltet. Actis er en paraplyorganisasjon som representerer 27 organisasjoner innenfor ruspolitikk, forebygging, behandling og oppfølging av mennesker med avhengighetsproblemer. 

Dopingkontakten: Spør oss om alt du lurer på om doping - anonymt

- Vi i Antidoping Norge er opptatt av å søke kunnskap og være oppdatert. Gjennom samarbeidet med Actis ønsker vi å bidra til å fremme arbeidet med å bekjempe doping i nye ungdomsmiljøer, sier Antidoping Norges daglige leder, Anders Solheim. 

Rådgivende funksjon

Ifølge avtalen skal Antidoping Norge benytte Actis i spørsmål vedrørende rusmidler, som for eksempel cannabinoider, og bidra med kunnskap om antidoping gjennom foredrag og informasjonsmateriell. Antidoping Norge skal også være en rådgiver for Actis i antidoping-saker.

- Gjennom avtalen håper vi å kunne gi et godt faglig tilbud til Actis' medlemsorganisasjoner, sier Solheim. 

Actis skal også arbeide for igangsetting og finansiering av forskning om folkehelse og doping, deriblant samfunnsmessige konsekvenser ved dopingbruk.

- Det er grunn til å tro at doping er en del av hverdagen til mange unge og voksne i Norge, enten direkte eller indirekte. Vi ser derfor et behov for å intensivere arbeidet med å løfte fram det forebyggende antidopingarbeidet i samfunnet generelt, og blant unge spesielt. Målet er å nå ut med kunnskap og informasjon rundt skadevirkningene ved bruk av doping, sier Gerhardsen til actis.no.

Kunnskapssenteret

Antidoping Norge mottok i 2014 for første gang et tilskudd i statsbudsjettet for å styrke arbeidet mot doping som samfunnsproblem, og høsten samme år ble Kunnskapssenteret etablert. Antidoping Norge har en ambisjon om å være ledende på oppdatert og relevant informasjon til ungdom og yrkesgrupper som berøres av problemstillingen i sitt virke. 

Avtalen varer i første omgang til 31. desember 2017, og dersom den ikke sies opp av en av partene innen 1. desember, blir den forlenget med ett år av gangen. 

Publisert: 21.06.16 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler