Daglig leder Anders Solheim i Antidoping Norge. Foto: Stian Schløsser Møller

Antidopingledere ber IOC utestenge Russland

17 nasjonale antidopingbyråer med klokkeklar uttalelse: Ber IOC utestenge Russland fra OL 2018. 

Denne uka møttes representanter for 17 nasjonale antidopingbyråer i Denver, Colorado i USA, og blant temaene som ble tatt opp var IOCs behandling av den russiske dopingskandalen.

Antidopinglederne mener IOC unnlater å holde Russland ansvarlig, og påpeker at deres passivitet setter fremtiden til både de rene utøverne og den olympiske bevegelsen i fare.

Bør utestenges fra OL

I en felles uttalelse som ble sluppet torsdag, ber de IOC om å utestenge Den russiske olympiske komité fra OL i 2018, på bakgrunn av den avdekkede korrupsjonen i Sotsji-OL og at de kontinuerlig svikter i arbeidet for en ren idrett.   

- Et lands idrettsledere- og organisasjoner bør ikke få delta i OL når de med viten og vilje bryter reglene og "raner" de rene utøverne. Dette er spesielt urettferdig all den tid utøvere straffes når de bryter reglene, heter det i uttalelsen.

Uttalelsen kan leses i sin helhet her!

Samtidig som de ber om streng straff for de som har vært involvert i dopingskandalen, er antidopinglederne klare på at russiske utøvere som har vært en del av et robust antidopingprogram i tråd med kravene fra IAAF, skal få muligheten til å konkurrere i OL under nøytralt flagg. 

WADA må i førersetet

Antidoping Norge deltok på møtene i Denver med daglig leder Anders Solheim og spesialrådgiver Rune Andersen. Solheim mener det ville være et svik mot idretten om en slo seg til ro med at sakene nå blir henlagt.

- Dette er en av de største dopingskandalene noensinne, og da må det også følges opp og etterforskes skikkelig. I dette etterforskningsarbeidet mener jeg WADA bør kunne ta en mer sentral rolle. Vi skylder de rene utøverne å komme til bunns i hva som har skjedd i Russland. Det organiserte jukset idrettsverden ble utsatt for i OL i 2014 må få konsekvenser som svir, sier Solheim.

Ut ifra den kjennskap han har, mener han det er gjort altfor lite for å finne ut hva som har foregått. Ifølge Ny Times har for eksempel ikke den tidligere sjefen for laboratoriet i Moskva Grigorij Rodtsjenkov blitt bedt om å avgi forklaring som et ledd i idrettens undersøkelser.

- Vi mener det må gjøres et mer systematisk forsøk på å intervjue russiske utøvere, ledere og vitner som kan ha vært involvert. Videre må det gis tilgang til prøver og elektronisk tilgjengelig informasjon fra laboratoriet i Moskva. IOC og WADA må kreve at denne form for bevis overleveres. Dette er etter mitt syn nødvendig for at vi skal kunne si at dette er gjort på en grundig og tilfredsstillende måte, sier Solheim – og fortsetter:

- Vi mener at Den russiske olympiske komité må utestenges fra OL i Pyeongchang, men at det som i friidretten kan åpnes for at enkeltutøvere som har vært del av et robust antidopingprogram kan stille til start under de olympiske lekene.

Henvendelser rettes til ADNOs pressetelefon: 419 00 306

Publisert: 14.09.17 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler