Antidopingseminar for støttepersonell

Antidoping Norge inviterer til seminar for leger, fysioterapeuter og annet støttepersonell.

Antidoping Norge, i samarbeid med NIMI, inviterer til seminar i Oslo, for leger, fysioterapeuter og annet støttepersonell.

TID: 17. desember 2015 kl. 08.30-17.00.

STED: NIMI, Ullevaal Stadion, Oslo.

Seminaret er obligatorisk for leger og fysioterapeuter som vil bli autorisert som Idrettslege (NIMF) og som Idrettsfysioterapeut (FFI).  Norsk Manuellterapeutforening NMF har også satt krav til antidopingkurs for sine medlemmer.

Målgruppe:

  • Leger som arbeider med idrettsmedisin/aktivitetsmedisin og som ønsker å bli autorisert som Idrettslege (NIMF). Kurset er godkjent av Den norske legeforening, med 11 poeng, valgfritt kurs til videre- og etterutdanning og spesialutdanning
  • Fysioterapeuter som ønsker å bli autorisert som Idrettsfysioterapeut FFI
  • Manuellterapeuter som ønsker å bli autorisert i tråd med NMFs krav
  • Andre leger, fysioterapeuter, trenere og støttepersonell som er tilknyttet landslag eller idrettslag som ønsker opplæring i antidopingarbeid

Kursets målsetting:

Deltager skal etter kurset ha en generell kunnskap om antidopingrelaterte tema, og en forståelse for den rollen som medisinsk støtteapparat har som veileder og etikk- og verdiformidler i antidopingarbeidet.

Kursets innhold:

  • Kunnskap om dopinglisten, helseskader ved misbruk, medisinsk fritak fra dopinglisten, NIFs dopingbestemmelser, kosthold og kosttilskudd.
  • Innføring i medisinsk støttepersonells roller og ansvar i forbindelse med antidopingarbeidet 
  • Innføring i hvordan prøvetaking ved dopingkontroll gjennomføres

 

Kursramme:

Totalt 12 timer. Kurset består av en kombinasjon av teori, praksis og e-læring.   Teori gjennomgås på kursdagen. E-læring gjennomføres på egenhånd og består av programmet «ren utøver». Det finner du her: www.renutover.no. Praksis er obligatorisk kun for leger og innebærer å observere en dopingkontroll.

For å få kursbevis må deltager ha deltatt på kurset og gjennomført «Ren utøver».

Kursavgift: Kr. 1500,- (Faktureres i forkant av kurset)
Påmeldingsfrist: Snarest og senest 10.desember 2015.

Elektronisk påmeldingtrykk her

Påmelding er bindende

Spørsmål om kursinnhold kan rettes til post@antidoping.no  

Alle andre spørsmål kan rettes til kristin.bolstad@nimi.no

Publisert: 10.11.15 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler