Daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim, leder også antidopingkonvensjonens kontrollorgan i Europarådet. Foto: Stian Schløsser Møller

Åpne høringer, effektiv behandling og juridisk bistand

Slik vil Europarådet sikre uavhengige høringsinstanser og fremme rettssikkerheten i dopingsaker. 

Europarådets antidopingkonvensjon er internasjonalt det rettslige instrumentet i kampen mot doping. Konvensjonen ble signert i Strasbourg i 1989, og retter seg mot dopingmisbruk innen organisert idrett.

Daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim, har siden mai 2014 ledet antidopingkonvensjonens kontrollorgan. Han ble gjenvalgt for to nye år i 2016.

Kontrollorganet, som har som oppgave å koordinere oppfølgingen av konvensjonen, har nå kommet med en klar anbefaling til medlemsstatene om hvordan de skal sikre uavhengige høringsinstanser og fremme rettssikkerheten i dopingsaker.

- Tidligere har man fokusert på kontroll og prøvetaking og andre områder i arbeidet med å utvikle antidopingarbeidet, og det har naturligvis vært på sin plass. Det er imidlertid viktig å løfte frem betydningen av hvordan dopingsaker behandles i domsinstansene.

- Uavhengige instanser, åpne høringer og behandling som ivaretar rettssikkerheten er helt avgjørende for å ende opp med de rette beslutningene, sier Anders Solheim.

Anbefalingene antidopingkonvensjonens kontrollorgan kommer med er som følger:

1. Etablere en uavhengig, upartisk og sentralisert instans, adskilt fra det nasjonale idrettsforbundet, som er ansvarlig for alle høringer i dopingsaker.

2. Sikre at utøvernes rettssikkerhet i dopingsaker blir ivaretatt gjennom å  implementere en rekke prinsipper. Noe av det som trekkes frem er at høringsinstansen skal ha operasjonell uavhengighet, og som et minimum bestå av en leder med juridisk bakgrunn og to medlemmer med annen relevant ekspertise.

Det påpekes også at den som skal ha brutt antidopingreglene raskt bør få tilgang til en muntlig eller skriftlig høring, og at vedkommende bør ha krav på juridisk bistand og eventuell assistanse fra tolk. Det blir også sagt at høringen bør være offentlig, med mindre noe annet blir besluttet av høringsinstansen, og at avgjørelsen og en forklaring på denne bør bli utstedt i rimelig tid etter høringen.

3. Gi høringsinstansene tilstrekkelig med ressurser, slik at de er i stand til å gjennomføre oppgavene sine effektivt og uavhengig.

4. Ta hensyn til veiledende materiale som "Results Management, Hearings and Decisions Guidelines" fra WADA.

Les hele uttalelsen fra antidopingkonvensjonens kontrollorgan her!

Publisert: 26.04.17 - Oppdatert: 30.01.18

Flere artikler

Daglig leder Anders Solheim og USADA-sjef Travis Tygart under avtalesigneringen. I bakgrunnen: Fungerende styreleder Vebjørn Rodal, idrettspresident Tom Tvedt og statsminister Erna Solberg. Foto: Stian S. Møller
Inngikk samarbeid med USADA

I 2018 arrangerte ADNO m. fl. et stort internasjonalt seminar, og signerte samtidig samarbeidsavtale med det amerikanske antidopingbyrået (USADA).