Asker med kommunal antidopingsatsing

I gang med lokal mobilisering mot doping i samarbeid med Antidoping Norge.

Antidoping Norge har over flere år hatt samarbeid med noen fylkeskommuner. For tiden har vi et fylkeskommunalt samarbeid med Sør-Trøndelag, Vestfold og Oppland. I tillegg har vi hatt samarbeid med Telemark og Hordaland. I sistnevnte fylke, vil det igangsettes et nytt prosjekt i løpet av året.

Vi har også sett behov for å utvikle en kommunal modell. Den første kommunen som signerte en avtale var Orkdal kommune i Sør-Trøndelag. Lørenskog inngikk nylig en tilsvarende avtale, og nå går vi i gang med et kommunalt prosjekt også i Asker.

I Asker ble den lokale utfordringen identifisert gjennom kartleggingsrapporten Ungdom, Kropp og Doping.

- Vi så der at det eksisterer et høyt kroppspress i Asker, og vi opplevde en generell bekymring for et stadig mer kroppsfiksert samfunn, sier David Taylor i Asker kommune.

Deres kartlegging viste at flere begynner å trene på treningssenter i tidlig alder, at motivet for å trene handlet om presentasjon av kropp og at det var manglende kunnskap om doping, kosttilskudd og trening blant unge, foreldre og folk i hjelpeapparatene.

- Gjennom dette samarbeidet med Antidoping Norge ønsker vi å løfte doping som tema i kommunen, også som en del av Asker kommunes økte satsing på å forebygge psykiske og fysiske helseplager blant ungdommer. Antidoping Norge vil kunne bidra med sin erfaring og sine varierte verktøy. Det er også viktig at vi sammen kan løfte kompetansen om doping i ulike fagmiljøer, sier Taylor.

Har du spørsmål om et kommunalt eller fylkeskommunalt samarbeid? Ta kontakt med Fredrik Lauritzen i Antidoping Norge: fredrik.lauritzen@antidoping.no

Publisert: 10.05.16 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler