- Avdekker alarmerende forhold i internasjonal friidrett

Andre del av rapporten til WADAs uavhengige komité ble offentliggjort i dag.

I dag publiserte WADAs uavhengige kommisjon del to av rapporten der de dokumenterer granskningen av beskyldninger mot Det internasjonale friidrettsforbindet (IAAF).

Kommisjonen konkluderer med at det har foregått konspirasjon, korrupsjon og bestikkelser i IAAFs ledelse under tidligere president Lamine Diack.

Rapporten forteller at personer i ledelsen presset utøvere for penger i bytte mot å dekke over positive dopingprøver - noe som førte til at utøvere som egentlig skulle vært utestengt fikk fortsette å konkurrere. 

- Det som har fremkommet gjennom arbeidet til denne kommisjonen forteller med all tydelighet at vi har en lang vei å gå i arbeidet med å beskytte en ren idrett og de ekte vinnerne. Rapporten avdekker alarmerende forhold i internasjonal friidrett, forhold som krever en grundig opprydning, sier daglig leder Anders Solheim i Antidoping Norge.

- Det er grunn til å gi kommisjonen honnør for den grundige jobben som er gjort, og vi ønsker denne typen granskninger velkommen også i framtiden. De spiller en vesentlig rolle i antidopingarbeidet fordi det handler om mer enn å avsløre doping hos enkeltutøvere. Denne saken bekrefter at tilsynsvirksomheten er nødvendig for å avdekke systemer som ikke fungerer.  

Kommisjonen, ledet av Richard Pound, skriver i rapporten at IAAF mangler en god nok styringsstruktur til å forhindre korrupsjonen som foregikk. Diack engasjerte sine to sønner og en advokat utenfor den offisielle IAAF-strukturen, men de bidro likevel i den daglige driften av særforbundet.

Selv om dette foregikk utenfor de offisielle IAAF-kanalene, mener kommisjonen at noen i forbundets styre burde forstått at noe har foregått.

«Minst noen av medlemmene i IAAF-styret kan ikke ha vært uvitende om omfanget av doping innen friidretten og den manglende utøvelsen av antidopingregler,» skriver kommisjonen i sin rapport.

- Det er viktig å jobbe med prinsipper for god ledelse i internasjonal idrett, som åpenhet, gjennomsiktighet, å unngå interessekonflikter og å bidra til maktfordeling. Denne rapporten understreker nok en gang behovet for at påtale- og  kontrollinstansene i antidopingarbeidet er uavhengige av idretten. Man må sikre at antidopingarbeidet ikke svekkes på grunn av idrettspolitiske forhold - forholdet mellom nasjonale og internasjonale forbund - og økonomiske aspekter, sier Anders Solheim. 

- Vi ser at en stor del av disse avsløringene er bygget på informasjon fra varslere. I Antidoping Norge jobber vi for tiden med vår egen anonyme varslingskanal for norsk idrett, som vil lanseres i nær framtid.


  • Artikler etter offentliggjøring av den første delen av rapporten i november:

- En trist dag for antidopingarbeidet

Dette skriver mediene om dopingrapporten

Rune Andersen leder IAAF-komité

- Støtter strenge tiltak mot russisk friidrett

WADA suspenderer Russlands antidopingbyrå

- Internasjonal idrett er avhengig av at russerne får ryddet opp

Publisert: 14.01.16 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler

Daglig leder Anders Solheim og USADA-sjef Travis Tygart under avtalesigneringen. I bakgrunnen: Fungerende styreleder Vebjørn Rodal, idrettspresident Tom Tvedt og statsminister Erna Solberg. Foto: Stian S. Møller
Inngikk samarbeid med USADA

I 2018 arrangerte ADNO m. fl. et stort internasjonalt seminar, og signerte samtidig samarbeidsavtale med det amerikanske antidopingbyrået (USADA).