- Bruk varslingskanalen aktivt

- Vi oppfordrer utøvere til aktivt å bruke varslingskanalen dersom de har kunnskap eller mistanke, sier leder av Utøverkomiteen.

Kjartan Haugen

Tidligere denne uka lanserte vi DOPINGVARSEL - en anonym varslingskanal for doping i idretten. Varslingskanalen finner du her, og er også gjort tilgjengelig på idrettsforbundet.no. NIF har også oppfordret særforbund, idrettskretser og idrettslag til å gjøre det samme. 

Også NIFs Utøverkomité ønsker varslingskanalan velkommen. 

- Utøverkomiteen i NIF applauderer Antidoping Norges etablering av varslingskanalen. Dette er et viktig verkøy i kampen mot å bekjempe doping, og sikre rettferdige konkurranser, sier lederen av Utøverkomiteen, Kjartan Haugen.

I internasjonal idrett har vi sett flere eksempler på hva varsling kan føre til med tanke på å avdekke dopingbruk, samtidig så ser ikke Haugen bort fra at mange har latt være å dele informasjon de sitter inne med.

- I forbindelse med dopingsaker har det ofte kommet fram at mange har hatt kunnskap, men få har vært villig til å dele kunnskapen i frykt for konsekvensene. Nå får vi muligheten til å gjøre dette anonymt. Vi oppfordrer derfor spesielt norske utøverne til å aktivt bruke varslingskanalen dersom de har kunnskap eller mistanke, sier Kjartan Haugen.

Her finner du mer om Dopingvarsel.


Publisert: 11.03.16 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler