Denne uka feirer ADNO 15 år

Les mer og se den første i serien av fire jubileumsvideoer.

8. mai 2003 ble Kirke- og kulturdepartementet og Norges idrettsforbund (NIF) enige om å etablere en egen stiftelse med ansvaret for kontroll- og påtalevirksomheten i dopingsaker. Vedtaket ble gjort på Idrettstinget i månedsskiftet mai/juni og 3. juni 2003 ble det avholdt stiftelsesmøte.

Den gangen var Valgerd Svarstad Haugland ministeren som holdt åpningstalen da den offisielle åpningen av stiftelsen ble foretatt senere på året. Når ADNO denne uka kunne markere 15 år, er det med Svarstad Haugland på tampen av sin periode som styreleder (2011-2018).

Utvidet fokus

Fra første stund var fokuset å innhente dopingprøver, ta ut påtale i dopingsaker og drive forebyggende arbeid. 15-åringen har imidlertid vokst og utviklet seg betydelig – både i form av ansatte, budsjetter og aktivitet.

- ADNO har opplevd stor vekst de siste årene. Vi har fått solid økning i offentlige tilskudd og fått utvidet virksomhetsområdet vårt. Dette ser vi på som en tillitserklæring for det som er gjort, og en utfordring til å gjøre mer, sier Svarstad Haugland i innledningen av 2017-årsrapporten.

Fra 12 ansatte i 2003 består sentraladministrasjonen i dag av omtrent 30 personer. Der det aller meste av arbeidet i starten handlet om arbeid mot den organiserte idretten, har stiftelsen de senere årene blitt gitt mulighet til å trappe opp det forebyggende arbeidet knyttet til doping som helse- og samfunnsproblem. 

Jubileumsvideoer

I anledning 15 år vil ADNO lage en liten videoserie om stiftelsen. I videoruta øverst i denne saken kan du se video nr. 1 i denne serien. Øvrige episoder vil bli publisert de kommende ukene.

Om du vil lese mer om stiftelsens historie er siste del av årsrapporten for 2017 viet en gjennomgang av hvert enkelt år fra 2003 fram til i dag, med de viktigste utviklingstrekkene. Klikk her for å lese!

Publisert: 05.06.18

Flere artikler