Fredag holdt Rune Andersen direktesendt pressekonferanse på CNN. Mandag snakket han til idretten og media under antidopingseminaret i UBC Lounge på Ullevål.

- Det har vært en tøff oppgave

Nå fortsetter Rune Andersen arbeidet med å få Russland tilbake i internasjonal friidrett.

Yvette Dehnes og Ingunn Hullstein fra Norges laboratorium for dopinganalyse.

Fredag 17. juni konkluderte Rune Andersen og hans granskningsgruppe med at Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) bør opprettholde utestengelsen av Russland fra internasjonal friidrett.

IAAFs styremedlemmer vedtok enstemmig å følge Andersens innstilling.

Les innstillingen i sin helhet her!

Russisk friidrett har vært ute av det gode selskap siden november 2015, og nå må de fortsette jobben med å oppfylle IAAFs kriterier for en retur.

Les også: - Bedre OL-testing enn noensinne

Mandag holdt Rune Andersen innlegg om arbeidet han og granskningsgruppen har gjort foran 30 representanter for media og idretten i UBC Lounge på Ullevål. Antidoping Norges spesialrådgiver har stått i begivenhetenes sentrum de siste dagene, og var naturlig nok et yndet intervjuobjekt. 

- Hvordan har du opplevd å stå i sentrum for en slik stor hendelse i internasjonal idrett?

- Det har vært en tøff oppgave, men jeg er fornøyd med måten vi har løst og formidlet den på. 

- Hvor trygg er du på at konklusjonen dere har fattet er riktig?

- Helt trygg. 

- Hvordan har innstillingen om å opprettholde suspensjonen av Russland blitt mottatt?

- Generelt tror jeg den har blitt mottatt positivt av de aller fleste. Spesielt når man leser gjennom rapporten, og det oppfordrer jeg alle til å gjøre, så fremkommer det tydelig hva som er gjort, og hva som ikke er gjort. Det danner grunnlaget for konklusjonen vi måtte fatte til syvende og sist.

- Hva håper du blir utfallet av denne svært tydelige innstillingen?

- Utgangspunktet for mitt arbeid har vært å få Russland tilbake i internasjonal friidrett så fort som mulig. Jobben min er å bistå Russland i å oppfylle kriteriene IAAF har satt i det opprinnelige dokumentet som ble laget i 2015. Russerne har ikke klart å gjøre jobben sin med å oppfylle kriteriene, og derfor ble innstillingen og beslutningen som den ble. Nå skal jeg jobbe videre med å få russerne til å oppfylle kriteriene og kravene som fortsatt ligger der og ikke er etterlevet.

- Hva skjer nå?

- Vi kommer til å møte vår motpart, en Interim Coordination Committee, som er oppnevnt av den russiske olympiske komité, og består av personer fra myndighetene, den olympiske komité og friidrettsforbundet med presidenten i spissen. Kravene som ikke er oppfylt er tydelig kommunisert, så de må fortsette å gjøre jobben og demonstrere for oss hva de gjør og har tenkt å gjøre fremover.

- Er det fortsatt mulig at vi får se russiske utøvere i Rio-OL?

- Ja. Utøvere som har vært i et system som ligger utenfor det russiske idretts- og antidopingsystemet har mulighet til å søke IAAF om å få delta under nøytralt flagg. Det er eneste mulighet. Utøvere som bor i Russland og har vært underlagt det russiske antidopingsystemet får ikke delta.

Vellykket seminar

Mandagens seminar i UBC Lounge på Ullevål var meget vellykket, og ble blant annet overvært av en rekke personer fra idretten, media og Norges laboratorium for dopinganalyse. Kulturdepartementet hadde også en representant til stede. 

Utøverrepresentant Carl Godager Kaas innledet med å si litt om utøvernes perspektiv på utestengningen av Russland fra OL. Han sa klart fra om at utøverne ønsker strengere straffer for bevisst og systematisk doping, og understreket samtidig viktigheten av å ivareta utøvernes rettssikkerhet.

Dopinganalyse i Rio

Daglig leder i Antidoping Norge fulgte opp med et innlegg om utfordringer og fremskritt i antidopingarbeidet, før Yvette Dehnes og Ingunn Hullstein fra Norges laboratorium for dopinganalyse tok for seg en rekke spørsmål knyttet til dopinganalysen i Rio-OL.

Les også: IOC bruker norsk antidopingkompetanse inn mot Rio-OL

Helt til slutt snakket Rune Andersen om veien frem til innstillingen de la frem for IAAF fredag 17. juni, og hvordan veien blir videre.

Publisert: 20.06.16 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler