- Doping er ikke bare et problem i idretten

VIDEO: WADAs generaldirektør med tydelig appell til myndighetene. 

WADAs generaldirektør, Olivier Niggli, var første foredragsholder på den andre dagen av det internasjonale seminaret om doping og folkehelse.

I sitt foredrag snakket Niggli om viktigheten av å satse på forskning, og understreket at det er avgjørende for det forebyggende antidopingarbeidet å faktisk forstå hvorfor utøvere og unge mennesker begynner med doping.

VIDEO: Helse- og omsorgsministeren åpnet antidopingkonferanse 

40 nasjoner er representert på Antidoping Norge og Helse- og omsorgsdepartementets internasjonale konferanse i Oslo. I intervjuet med Antidoping Norge benyttet Niggli anledningen til å komme med en appell.

- Jeg synes det er viktig at myndighetene innser at doping ikke bare er et problem i idretten, men et folkehelseproblem som krever investeringer som er proporsjonale med størrelsen på problemet, sier han.

Generaldirektøren mener det er viktig å skape forebyggende programmer som treffer målgruppen, og som i tillegg til å henvende seg til utøveren, også appellerer til de personene som jobber med og rundt utøveren. Når det gjelder hvilket verktøy som er viktigst i det forebyggende antidopingarbeidet, er ikke Niggli i tvil.

- Verdibasert utdanning er nøkkelen når det kommer til forebyggende arbeid. Vi vet fra forskning at det er mindre sannsynlighet for at de med utdanning blir en del av et dopingsystem eller tar steget (og begynner med doping).

Publisert: 08.06.17 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler