Doping og sexlyst: Farlig kunnskap

Argumentasjonen er i beste fall mangelfull og unyansert, heter det i kommentaren fra Dopingkontakten.

Kommentar

I miljøer hvor det brukes og omsettes anabole steroider hører jeg ofte at økt sexlyst blir trukket frem som et argument for å begynne å bruke. Det er mange som mener noe om hvordan man skal bruke, og der noen blir rådet til å bruke steroider for å øke lysten, blir andre anbefalt å vente til etter de har fått familie og barn, på grunn av faren for infertilitet og impotens.

Dopingkontakten: Trenger du noen å prate med om doping, trening eller mestring?

Kronargumentet for å vente med doping til etter at man har fått barn, er at regelmessig sex ikke vil være interessant etter en viss alder, og at behovet for flere barn ikke lenger er til stede. Argumentasjonen er i beste fall mangelfull og unyansert, og selv i miljøet er uenigheten stor om hvilke steroider som faktisk påvirker sexlysten.

For det første: Anabole steroider kan gi god effekt for seksualdriften til enkelte, men ikke for alle. Hormonsystemet vårt er nemlig svært komplekst, og resultatet av en kur kan variere stort fra person til person.

For det andre: Det er svært lite sannsynlig at man får et godt forhold til partneren sin, dersom sexbehovet svinger fra å være intenst til å være ikke-eksisterende.

Sexlysten og den faktiske sexdriften er to elementer som skal spille på hverandre. Det er derfor lite som tyder på at seksuelle handlinger kun baserer seg på hormonnivået eller den fysiske ereksjonen. Hormonnivået henger sammen med andre psykologiske og sosiale konstruksjoner, som skaper en felles opplevelse av opphisselse. Dyrestudier på mekanismene bak erektil dysfunksjon viser blant annet at sexlyst kan være til stede selv uten testosteron eller ereksjon, basert på tidligere seksuell erfaring og subjektiv opplevelse av det som skal oppleves som opphissende (Meuleman & Lankveld, 2005).

Hvis man vanligvis har noe spesifikt man tenner på, kan for eksempel ubalanse i hormonsystemet, prestasjonsstress eller til og med bare en forbipasserende tanke ødelegge sexlysten. Dette indikerer at det psykologiske aspektet er en viktig del av det som former sexlysten.

Ved ereksjonsproblemer i forbindelse med steroidekurer er det mange som tror løsningen finnes i en liten blå pille (som nå også har kommet i hvit utgave). Det er imidlertid ikke slik at ereksjon alltid henger sammen med sexlyst.

Viagra virker inn på musklene rundt penis og øker blodtilstrømningen. Ønsket om en kontinuerlig sexdrift krever imidlertid en kognitiv bevissthet på at det er en interessesak for kroppen å prestere seksuelt. Ved bruk av dopingmidler som anabole steroider vil variasjonene av det kroppen prioriterer være store, og sexprestasjonen kan variere på grunn av ustabil lyst.

Totalbildet blir enda mer sammensatt dersom man tar med kjente bivirkninger av anabole steroider. Det er nemlig en kjent sak at redusert egen testosteronproduksjon etter endt kur ikke er det eneste som kan føre til lav sexlyst. Depresjon og redusert energinivå er andre bivirkninger som kan spille inn. Det kan også ta lang tid å få tilbake sexlysten etter kurer, og denne ventetiden kan oppleves som belastende. Resultatet kan bli at brukeren kommer inn i en ond sirkel der det blir stadig vanskeligere å la være å dope seg, og jo mer man "medisinerer" bort den manglende lysten, desto mindre oppriktig blir den faktiske lysten.

Det kan være vanskelig å oppleve lav sexlyst, da dette kan få konsekvenser for alt fra selvfølelse, temperament og relasjoner, til motivasjon og livsglede. Kunnskap om steroider har lite å si når det kommer til det komplekse hormonsystemet vårt, og gir ikke potensielle brukere godt nok forutsetninger til å starte et anabolt sex-eventyr.

Har du behov for å prate om liknende problemstillinger, doping, trening og/eller mestring? Ta kontakt med Dopingkontakten på telefon 800 50 200, chat eller e-post

Publisert: 22.05.18 - Oppdatert: 06.06.18

Flere artikler