Dopinglisten 2017

1. januar 2017 trer en ny dopingliste i kraft. Sjekk norsk oversettelse og hovedendringer på listen.

Idrettens dopingliste revideres normalt én gang i året. Etter høringsinnspill fastsetter WADA den nye listen omtrent 1. oktober, og ny liste trer i kraft 1. januar hvert år.

Antidoping Norge har tidligere publisert dopinglisten 2017 på engelsk, men listen er nå oversatt til norsk.

Norsk oversettelse finner du her.

Medisinsk sjef i Antidoping Norge, Per Wiik Johansen, har tidligere kommentert hovedendringene på den nye listen.

Minst to av følgende kriterier skal være tilstede for å inkludere et stoff eller metode på dopinglisten:

  • Stoffer eller metoder som har potensiale til prestasjonsforbedring
  • Helserisiko for utøver
  • Brudd på idrettens anseelse

Sist revidert dopingliste trer altså i kraft 1. januar 2017. Utøvere, støttepersonell, behandlende leger og andre som er i nær kontakt med utøvere på alle plan plikter å gjøre seg kjent med dopinglistens innhold og de endringene som foreligger.

Publisert: 02.12.16 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler