Jesús Garrido Escobar, Alberto Yelmo og Maria Plata Andres fra den spanske antidopingorganisasjonen AEPSAD har vært på besøk hos Antidoping Norge i to dager.

- En anerkjennelse for oss at spanjolene kommer til Norge

Spanias antidopingorganisasjon besøker Antidoping Norge for å lære.

Antidoping Norge har denne uka hatt besøk av tre representanter fra det spanske antidopingbyrået AEPSAD (Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte).

Organisasjonen ble etablert i 2013, da det også ble innført ny dopinglovgivning i Spania. Arbeidet er finansiert av det offentlige og de mottar 6 millioner euro årlig - i overkant av 50 millioner kroner. AEPSAD har rundt 35 ansatte, og tar omtrent 5000 dopingprøver i året.

- Spania er en viktig idrettsnasjon, og i arbeidet for en ren internasjonal idrett er det helt avgjørende at slike land har et velutviklet antidopingarbeid. At det ble etablert en egen organisasjon i 2013 var svært viktig i så måte, sier daglig leder Anders Solheim i Antidoping Norge.

- For oss er det en anerkjennelse at spanjolene kommer til Norge når de reiser ut for å innhente kunnskap og erfaring. Vi har en klar ambisjon om å bidra til å utvikle det internasjonale antidopingarbeidet, og den beste måten å gjøre det på, er å jobbe direkte med nasjonale antidopingorganisasjoner i viktige idrettsnasjoner, sier Solheim.

Spanjolene setter også stor pris på erfaringsutvekslingen, og mener de kan ta med seg mye nyttig inspirasjon og lærdom hjem til Madrid.

- For oss er dette en veldig viktig og nyttig erfaring, fordi vi ser på Antidoping Norge som verdensledende på feltet. Vi startet for to år siden, og det er viktig for oss å utvikle alle programmene våre. Vi er i startgropa foreløpig, sier Jesús Garrido Escobar, som leder avdelingen for forskning, utvikling, innovasjon og utdanning i AEPSAD.

Spanjolene har blant annet blitt introdusert for det nylanserte e-læringsprogrammet Ren utøver og treningsstudio-konseptet Rent senter.

- Vi liker programmet for treningssentere godt, det synes vi er veldig originalt. Og vi synes e-læringsprogrammet er godt utviklet og en god, langsiktig strategi, sier Alberto Yelmo, juridisk rådgiver i AEPSAD.

Han trekker også fram viktigheten av at de nasjonale antidopingorganisasjonene samarbeider om etterforskning og informasjonsinnsamling.

- Vi har sett på hvordan dere driver etterforskning, og det er også viktig å møte menneskene bak organisasjonen og bli bedre kjent med tanke på å samarbeide i framtida, sier han.

Anders Solheim er godt fornøyd med besøket fra Spania.

- De to dagene de har hatt hos oss, viser med tydelighet at de ønsker å prioritere det forebyggende arbeidet og at de også setter inn ressurser på å styrke arbeidet mot doping som et samfunnsproblem. Det synes jeg er veldig spennende.

 

Publisert: 09.06.15 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler