En antidopingkjempe har gått bort

Minneord etter Jens Kristian Thune.

Det var med stor sorg vi lørdag 24. juni mottok budskapet om at Jens Kristian Thune døde, 82 år gammel. I tillegg til å være en begavet advokat og styreleder i en lang rekke virksomheter og organisasjoner, var han en svært viktig person i antidopingarbeidet gjennom flere tiår.

Jens Kristian Thune var advokat for Norges idrettsforbund (NIF) siden 1980-tallet, og ble tidlig engasjert som advokat for NIF i dopingsaker på 1980- og 1990-tallet. Han var i perioden en sentral rådgiver i antidopingspørsmål, og var et naturlig valg som styreleder da Stiftelsen Antidoping Norge (ADNO) ble etablert i 2003.

Jens Kristian Thune hadde et stort engasjement for idretten, og var en aktiv ressurs i utviklingen av antidopingreglene fra 1980-tallet. Som advokat representerte han idrettens interesser med glød, men var samtidig opptatt av å møte utøvere og motparter åpent og med skikkelighet.

I tillegg bisto han NIF i arbeidet som ble gjort internasjonalt i Europarådet og IOC knyttet til utviklingen av et harmonisert antidopingregelverk.

Han var tidlig engasjert i arbeidet som NIF og senere Antidoping Norge nedla for å bistå andre land med utviklingen av antidopingarbeidet. Kenya var for eksempel et land som lå Thunes hjerte nær og han var en avgjørende drivkraft for at Antidoping Norge skulle etablere et samarbeid med Kenya for å bistå med å etablere en antidopingorganisasjon i landet.

Jens Kristian Thune satt som styreleder for ADNO fra etableringen fram til han hadde fullført de to mulige fireårsperiodene. Da han trådte til side som styreleder i 2011, mottok han som den første Antidoping Norges hederstegn.

Jens Kristian Thune etterlater seg dype og viktige spor i antidopingarbeidet, nasjonalt og internasjonalt.

Vi lyser fred over Jens Kristian Thunes minne.

Anders Solheim
Daglig leder
Antidoping Norge

Publisert: 26.06.18

Flere artikler