- En trist dag for antidopingarbeidet

Den uavhengige granskningskommisjonen nedsatt av WADA mener Russland ikke oppfyller kravene i World Anti-Doping Code. 

Den uavhengige granskningskommisjonen ledet av tidligere WADA-president Dick Pound la i dag fram en rapport som konkluderer med store dopingproblemer i russisk friidrett.

Kommisjonen, som er nedsatt av Verdens antidopingbyrå (WADA), anbefaler at Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) suspenderer russisk friidrett. Den mener også at Russland ikke oppfyller kravene i World Anti-Doping Code.

«Den uavhengige kommisjonen har funnet systemiske feil i IAAF og Russland som forhindrer eller svekker muligheten for et effektivt antidoping-program, i den grad at verken Det russiske friidrettsforbundet (ARAF), RUSADA eller Russland kan bli ansett å oppfylle kravene i World Anti-Doping Code. Den uavhengige kommisjonen anbefaler WADA å erklære at ARAF og RUSADA ikke oppfyller kravene i koden.»

«Kommisjonen har anbefalt at WADA trekker tilbake akkrediteringen til laboratoriet i Moskva så snart som mulig, og at direktøren blir permanent fjernet fra stillingen sin. Laboratoriet i Moskva er ikke i stand til å handle uavhengig. Den uavhengige kommisjonen anbefaler at IAAF suspenderer ARAF.»

Må lære av dette
- Vi er glad for at WADA har tatt dette på alvor og at de har nedsatt en kommisjon som har hatt anledning til å jobbe med dette over tid. Funnene som er presentert er skuffende, sier Anders Solheim, daglig leder i Antidoping Norge.

- Det er en trist dag for antidopingarbeidet. Nå er det viktig at alle som er involvert i antidopingarbeidet lærer av dette. Det fortjener de rene utøverne. Vi ser også gjennom dette arbeidet viktigheten av at det gjennomføres denne type undersøkelser, sier Anders Solheim.

Samarbeid med RUSADA
Antidoping Norge var del av et trilateralt samarbeid med RUSADA og WADA i perioden 2009 til 2014.

- Utgangspunktet for samarbeidet var omfattende dopingbruk i russisk idrett. På en del områder mener vi at det har skjedd framskritt, men det avsløres i denne rapporten at det har foregått ting som har vært utenfor vår kontroll. Det er selvsagt svært skuffende. Vår rolle har vært å gi råd og veiledning, mens WADAs rolle var å føre tilsyn med prosjektet og russernes antidopingarbeid. Det som har fremkommet nå forteller med all tydelighet viktigheten av å ha et godt tilsynsorgan, og det mener vi er noe som må prioriteres høyt framover, sier Anders Solheim.

Du kan lese hele rapporten fra den uavhengige kommisjonen her.

- Rapporten vil nå bli overlevert WADA, og de må ta stilling til hvordan dette skal håndteres videre, sier Anders Solheim. 

Publisert: 09.11.15 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler