Rune Andersen legger frem sin innstilling om russisk OL-deltakelse for IAAF 17. juni. Foto: Morten Rakke

- Er det gjort tilstrekkelig i Russland?

Det er hovedspørsmålet for Rune Andersen. Om drøye to uker legger han fram sin innstilling for IAAF.  

Andersen leder en gruppe som ble nedsatt av Det internasjonale friidrettsforbundet, som har til hensikt å finne ut hvordan Russland skal komme tilbake etter å ha blitt suspendert fra internasjonal friidrett etter omfattende dopingavsløringer.

Gruppen består i tillegg av Abby Hoffman (Canada), Anna Riccardi (Italia), Frank Fredericks (Namibia) og Geoff Gardner (Norfolkøya/Australia). 17. juni legger de frem sin anbefaling for IAAF.

- Hvilket mandat har du hatt i forbindelse med Russland og spørsmålet om de skal delta i Rio-OL eller ikke?

- Utgangspunktet var en undersøkelseskommisjon i regi av WADA, ledet av Dick Pound, som utarbeidet to rapporter om doping innen russisk og internasjonal friidrett. En av anbefalingene i rapportene var at IAAF skulle suspendere russisk friidrett, altså sette medlemsskapet på hold. Dette gjorde IAAF i november i fjor.

Les også: Rune Andersen leder IAAF-komité

- Dernest satte IAAF en rekke kriterier for hvordan russisk friidrett skulle returnere til det gode selskap, ettersom de nå var forhindret fra å delta i internasjonale konkurranser. Jeg ble oppringt av Sebastian Coe og bedt om å lede en såkalt "task force", en kommisjon som skulle se på hvordan Russland - med utgangspunkt i disse kriteriene - skulle komme tilbake til internasjonal friidrett. Og det er dét som er mandatet mitt - å verifisere og veilede slik at det russiske friidrettsforbundet oppfyller kravene som er satt for at de skal kunne returnere.

- Jeg har hatt en rekke møter med russisk friidrett, olympisk komité og offentlige myndigheter i Moskva, London og Brussel. I tillegg har jeg avholdt møter med andre parter i konflikten, deriblant WADA, varslerne, den tyske journalisten Hajo Seppelt som avdekket dette, og Sunday Times-journalist David Walsh.

- Hensikten med dette har vært å sjekke om opplysningene vi innhenter fra Russland og andre steder stemmer overens med hverandre. Vi har metodisk arbeidet oss gjennom de ulike kriteriene som ble satt.

- Hvordan har arbeidet med dette vært, og hvordan har du opplevd det?

- Vi har som nevnt møttes for å gjennomgå de ulike kriteriene, fått innspill på hva som er gjort og gitt tilbakemelding på hva som ikke har blitt gjort på en tilfredsstillende måte. Vi har hatt to møter hvor hele kommisjonen har vært samlet. Koordineringskommisjonen i Russland er nedsatt av landets olympiske komité, og består blant annet av representanter fra det russiske friidrettsforbundet, den olympiske komité og regjeringen. Det er stort sett jeg og min juridiske rådgiver, Jonathan Taylor, som har kjørt prosessen fra dag til dag og har mottatt all kommunikasjon; all e-postkorrespondanse, all oppfølging og de aller fleste møtene med russerne og andre parter for å verifisere informasjon.

- Hva har vært det vanskeligste med dette arbeidet?

- Utgangspunktet for arbeidet er en rapport hvor WADA slår fast at det har pågått systematisk juksing i russisk friidrett. Noen har med andre ord ført andre bak lyset og unnlatt å fortelle sannheten. Da må vi spørre oss selv om hvor sikre vi kan være på at det vi blir fortalt, stemmer overens med virkeligheten. Sånt sett er nok det vanskeligste å faktisk verifisere at opplysningene vi mottar er korrekte. Den russiske idrettsministeren har innrømmet at russisk idrett og friidrett har arvet et dopingproblem fra sovjettiden, og nå insiterer de på at det jobbes hardt for å bli kvitt denne arven.

- Har dere fattet en konklusjon om hvorvidt Russland får delta i OL eller ikke?

- Vi jobber med å komme frem til en konklusjon, og 16. juni - dagen før vi skal legge frem vår innstilling til Det internasjonale friidrettsforbundet - skal vi legge siste hånd på verket.

- Vi ga en foreløpig rapport i mars, hvor vi slo fast at kravene som var satt ikke var oppfylt. De har jobbet hardt og grundig på mange områder for å imøtekomme kriteriene. Vi hadde naturligvis ikke forventet noe annet, ettersom det er såpass mye som står på spill. Spørsmålet er om det er tilstrekkelig sett ut ifra utgangspunktet, som er at det er et stort problem innen russisk friidrett. Hvordan kan man klare å korrigere dette innen så stramme tidsrammer? Det er hovedspørsmålet.  

Les også: IOC bruker norsk antidopingkompetanse mot Rio-OL

Publisert: 03.06.16 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler