Frode Hestnes, assisterende daglig leder i Antidoping Norge.

- Et løft for antidopingarbeidet

Antidoping Norge får 34,6 mill. kr til arbeidet i idretten 2017.

Det ble i statsråd i dag besluttet å tildele Antidoping Norge 34,6 millioner kroner fra spillemidlene til idrettsformål for 2017. Dette er en betydelig oppgang fra de 30 millioner som ble gitt for inneværende år.

- Det er ingen tvil om at 2016 har vært et spesielt år for antidopingarbeidet, både nasjonalt og internasjonalt. Med dette tilskuddet vil vi være i stand til å utvikle antidopingarbeidet ytterligere, sier assisterende daglig leder, Frode G. Hestnes.

- Vi vil kunne styrke og videreutvikle det forebyggende arbeidet i norsk idrett, vi får anledning til å utvikle en kontrollvirksomhet som har blitt mer ressurskrevende der både profilarbeid og etterforskning spiller en stadig viktigere rolle, og vi vil kunne bidra til at Norge i enda sterkere grad skal kunne påvirke utviklingen av det internasjonale antidopingarbeidet.

Antidoping Norge har den siste tiden opplevd at en rekke organisasjoner ønsker å benytte seg av de tjenester som stiftelsen har å tilby. Det være seg internasjonale idrettsorganisasjoner eller organisasjoner som er utenfor den organiserte idretten.

- Antidoping Norge ønsker å være en foretrukken samarbeidspart for de som ønsker antidopingtjenester, og med dette tilskuddet gis vi rom for å håndtere denne type henvendelser på en god måte, selv om organisasjonene må betale for de operative tjenestene som tilbys, for eksempel kontroller. Vi er glad for at myndighetene ser verdien av det, sier Hestnes.

Antidoping Norge har de senere årene trappet opp sitt arbeid mot doping som samfunnsproblem. Det arbeidet som gjøres utenfor den organiserte idretten har offentlig finansiering fra helsemyndighetene. For 2017 ligger det inne i statsbudsjettet at vi får 7,5 millioner kroner til dette arbeidet.

- Samlet sett gir denne offentlige finansieringen oss et betydelig løft inn i et nytt år. Med disse midlene skal vi kunne gjøre enda mer for å verne om en ren idrett og jobbe for å fremme en ren og helsefremmende treningskultur, sier Frode G. Hestnes.

Publisert: 09.12.16 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler