- Et program med faglig tyngde og bredde

8. mai er siste frist for å melde seg på det internasjonale seminaret om doping og folkehelse. 

Internasjonalt seminar 7-9. juni: Meld deg på her!

Sommerens internasjonale seminar om doping og folkehelse er en unik mulighet til å skaffe seg oppdatert kunnskap fra de fremste autoritetene på feltet. 

- Sammen med våre samarbeidspartnere har vi satt sammen et program med en faglig tyngde og bredde som ikke har vært presentert tidligere, verken nasjonalt eller internasjonalt, sier avdelingsleder Fredrik Lauritzen i Antidoping Norge - og legger til:

- Dette vil være en fantastisk mulighet for alle som interesserer seg for antidopingarbeid til å lære av verdens fremste eksperter, og ikke minst møte kollegaer fra hele verden, knytte nye kontakter, lære av hverandre og utveksle erfaringer. 

Favner bredt

Hovedtemaene under seminaret er forebygging, forskning og kriminalitetsbekjempelse. Innenfor disse temaene vil det være både plenumssesjoner og parallellsesjoner. Seminaret er myntet på alle som jobber med antidopingarbeid eller interesserer seg for dette. 

- Dette inkluderer yrkesgrupper som berøres av problematikken i sitt virke, deriblant politifolk, tollvesen, kriminalomsorg, helsearbeidere, skolepersonell, trenere, treningssenter, forskere, foreldre og andre, sier han. 

Programmet og annen informasjon finner du her!

Internasjonalt seminar

  • Oslo 7-9. juni
  • Arrangører: Antidoping Norge, Helse- og Omsorgsdepartementet, WADA, Helsedirektoratet, Politidirektoratet og Kulturdepartementet

Målgruppe: 

  • Nasjonale antidopingbyråer
  • Helsepersonell
  • Forskere
  • Ansatte i politi og tollvesen
  • Ansatte i treningssenterbransjen

Publisert: 20.04.17 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler