«Et uavhengig testorgan er en god idé»

Thorhild Widvey representerte Europa under WADA-møtet i Montreal i Canada denne uken. 

Onsdag og torsdag denne uka har det vært møter i WADAs Executive Committee og Foundation Board i kanadiske Montreal, og Norge har vært godt representert ved møtebordene. Tidligere kulturminister Thorhild Widvey sitter i Executive Committee som Europas representant, mens IBU-president Anders Besseberg er en del av Foundation Board.

Widvey var til stede på onsdagens møte, hvor russisk og kenyansk OL-nekt, bruken av varslere og et uavhengig, internasjonalt testorgan har vært blant temaene.

1. Hva er de viktigste sakene som ble diskutert på styremøtet i WADA?

- Vi har snakket mye om en mulig etablering av et uavhengig testorgan som skal lede testingen på internasjonal basis. Uavhengige etterforskninger og undersøkelser basert på informasjon om doping man har rettet mot land eller idretter, herunder informasjon fra varslere, har også vært tema.

2. Hva var det viktig for deg å få frem under dette møtet, som Europas representant?

- At WADA må lede antidopingarbeidet på verdensbasis, fordi det viser seg at altfor mange land og internasjonale særforbund har et dopingproblem. WADA må tenke nytt og må ha virkemidler til sin disposisjon, som gjør at man kan sette makt bak de krav som settes til antidopingorganisasjonene. WADA må få flere virkemidler til rådighet.

3. Etablering av et nytt, verdensomspennende testorgan har vært tema under styremøtet. Hva var du opptatt av i diskusjonene om dette?

- Vårt standpunkt er at et slikt system er en veldig god ide som bør støttes av alle. Samtidig må man være sikker på at det organiseres slik at WADAs rolle ikke blir negativt berørt ved at uavhengigheten trues. Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår, og dette kommer nå til å utredes i ulike komiteer, hvor vi skal spille en sentral rolle. Vi må blant annet ta stilling til hvordan et slikt system skal finansieres.

4. Varslere har vært tema i forkant av dette styremøtet, og har også blitt tatt opp på "60 Minutes". Har dette blitt diskutert nærmere i Montreal? 

- Det er besluttet av WADA skal utarbeide en policy for hvordan man kan intensivere varsling og beskytte varslere når de bestemmer seg for å stå frem.

5. Mange er spente på om Russland og Kenya får delta i sommerens OL. Hva ble sagt om dette temaet under styremøtet?

- Det er fortsatt usikkert. Det jobbes med dette på flere arenaer, og en beslutning vil komme på et senere tidspunkt.

DOPINGVARSEL: Her kan du si fra - helt anonymt!

FAKTA:

WADA Executive Committee:

* Består av 12 medlemmer. Seks av disse representerer noen av verdens regjeringer, mens de øvrige seks tilhører den olympiske bevegelsen. Thorhild Widvey er representant for Europa.

WADA Foundation Board:

* Består av 38 medlemmer. Halvparten er regjeringsrepresentanter, mens den andre halvparten er satt sammen av representanter fra den olympiske bevegelsen. IBU-president Anders Besseberg er en del av dette styret.

Kilde: www.wada-ama.org

Publisert: 13.05.16 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler