Europarådets antidopingkonvensjon 25 år

Markert denne uken.

Denne uken ble det markert at det er 25 år siden Europarådets antidopingkonvensjon ble etablert. Daværende utenriksminister Kjell-Magne Bondevik undertegnet i 1989 konvensjonen på vegne av Norge. 47 europeiske medlemsstater har sluttet seg til konvensjonen. Hans B. Skaset var første leder av gruppen som koordinerer oppfølgingen av konvensjonen. I dag ledes gruppen av daglig leder Anders Solheim.

- Konvensjonen har spilt en sentral rolle i utviklingen av antidopingarbeidet i Europa gjennom oppfølgingsbesøk til statene. Norge har hatt oppfølgingsbesøk i 1998 og 2006. Det første besøket var medvirkende til etableringen av Antidoping Norge som egen uavhengig stiftelse, sier Anders Solheim.

Europarådet spilte også en sentral rolle i etableringen og utviklingen av WADA. I dag koordinerer Europarådet også Europas representanter til WADAs styre.

>> Om antidopingarbeidet i Europarådet
>> Brosjyre om antidopingarbeidet i regi av Europarådet

Publisert: 07.11.14 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler