Fem fylkeskommunale samarbeid

Med Oppland og Telemark i full gang har Antidoping Norge nå fem fylkeskommunale samarbeidsprosjekt.

Antidoping Norge startet for noen år siden et pilotprosjekt sammen med Sør-Trøndelag fylkeskommune. Med en 50-50 finansiering ble det ansatt en prosjektmedarbeider i 40 prosent stilling. Tilbakemeldingene og erfaringen etter det toårige prosjektet var så pass gode, at med mindre justeringer ble prosjektet i Sør-Trøndelag videreført under navnet «Lokal mobilisering mot doping».

Senere kom Vestfold og Hordaland med i tilsvarende samarbeidsprosjekt og fra høsten 2014 er også Telemark og Oppland i gang. Alle steder er det ansatt en fylkesmedarbeider i 40 prosent stilling.

- Alle de fylkeskommunale prosjektene gjør sine lokale tilpasninger, men grunntanken er lik og alle steder er informasjons- og forebyggende arbeid på den videregående skolen hovedaktiviteten. Vi synes det er gledelig at fylkeskommuner ønsker å sette så stekt fokus på antidopingarbeidet. Vi opplever at alle parter er fornøyd med hvordan det fungerer, og har god tro på at vi også vil få med flere fylkeskommuner etter hvert, sier leder av kommunikasjon- og samfunnsavdelingen, Halvor H. Byfuglien.Publisert: 07.10.14 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler