Fem prosent flere a-prøver analysert

WADAs årlige testrapport for 2014 er her.

World Anti Doping Agency (WADA) har offentliggjort 2014-utgavenav sin årlige rapport om utførte dopingtester. Tallene er sortert på laboratorier, idretter, og på hvilken antidoping-organisasjon som har utført testene. En egen delrapport summerer prøvene som er tatt i forbindelse med utøvernes biologiske blodprofiler (Athlete Biological Passport - ABP).

I 2014 ble 283 304 a-prøver analysert og registrert i ADAMS (Anti-Doping Administration & Management System) av de WADA-akkrediterte laboratoriene. Det er en økning på 5,0 prosent fra 2013.

WADA-rapporten forteller også hvor mange av prøvene som har ført til positive eller atypiske funn, men sier ikke noe om hvor mange som faktisk førte til sanksjoner.

Det er viktig å merke seg at positive prøver i denne rapporten også kan omfatte prøver avgitt av utøvere som har fått innvilget medisinsk fritak (TUE) eller av andre grunner ikke har blitt straffet for brudd på antidopingreglene.

Tidligere i sommer offentliggjorde WADA for første gang en rapport der de også dokumenterte hvor mange av de positive prøven som førte til sanksjoner for brudd på antidopingreglementet. Den rapporten var imidlertid basert på 2013-tall.

For Antidoping Norges del, forteller totaltallene i rapporten om 1177 urinprøver i konkurranse og 1001 utenfor konkurranse. Tilsvarende tall for blodprøver er 3 i konkurranse og 35 utenfor konkurranse. I tillegg kommer 550 prøver tatt i forbindelse med biologiske profiler (ABP).

Dessuten tok Antidoping Norge omkring 300 prøver i utarbeidelsen av sine veksthormon-profiler.

Totalt tok Antidoping Norge 3042 prøver i 2014. Les mer om dette i vår årsrapport for 2014.

Publisert: 23.07.15 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler