Forlenger suspensjonen av Johaug

Påtalenemnden forlenger Therese Johaugs suspensjon frem til 19. februar. 

Pressemelding - 16. desember 2016

Påtalenemnden har nedlagt påstand om utelukkelse i 14 måneder for Therese Johaug for brudd på dopingbestemmelsene i NIFs lov. Utøver ble i første omgang suspendert fra 18.10 til 18.12, og i påvente av domsutvalgets behandling har påtalenemnden nå besluttet å forlenge suspensjonen. 

Den muntlige høringen i saken er berammet til 25-27. januar. 

Uttalelse:

Påtalenemnden besluttet 18.10 å ilegge Therese Johaug suspensjon frem til 18.12. Som følge av at saken ennå ikke er behandlet av domsutvalget i NIF, har påtalenemnden besluttet å forlenge suspensjonen fra 19.12 og frem til 19.02.2017, eller til tidspunkt for domsavsigelse dersom dette tidspunktet kommer før. 

Kontaktperson:

Niels Kiær, prosessfullmektig i påtalenemnden, TLF: 908 28 258

Om påtalenemnden:
* Påtalenemnden er et uavhengig organ, som utpekes av Antidoping Norges styre, men tar beslutninger uavhengig av styret og Antidoping Norges administrasjon.

 * Påtalenemnden bestemmer om en dopingsak skal henlegges eller føres for NIFs domsorgan. Påtalenemnden avgjør også om saker skal ankes.

* Påtalenemndens medlemmer: Leder Anstein Gjengedal (jurist), Kåre Birkeland (professor i endokrinologi), Rigmor Solberg (professor i farmakologi). Prosessfullmektig: Niels R. Kiær (advokat).

Publisert: 16.12.16 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler

Daglig leder Anders Solheim og USADA-sjef Travis Tygart under avtalesigneringen. I bakgrunnen: Fungerende styreleder Vebjørn Rodal, idrettspresident Tom Tvedt og statsminister Erna Solberg. Foto: Stian S. Møller
Inngikk samarbeid med USADA

I 2018 arrangerte ADNO m. fl. et stort internasjonalt seminar, og signerte samtidig samarbeidsavtale med det amerikanske antidopingbyrået (USADA).