Forsvaret: - Store krav til medisinsk korrekthet og fysisk skikkethet

Fredag arrangerte Forsvaret og Antidoping Norge seminaret "Militær innsats mot doping". 

26. februar signerte Antidoping Norge og Forsvaret en samarbeidsavtale som har til hensikt å øke kunnskapen blant forsvarspersonell. Fredag arrangerte partene seminaret "Militær innsats mot doping" på Akershus festning i Oslo.

Les også: ADNO og Forsvaret signerte samarbeidsavtale

Etter et musikalsk forspill signert Forsvarets Slagverksensemble, fikk sjefen for Forsvarets personell- og vernepliktssenter, brigader Jan Erik Thoresen, og daglig leder Anders Solheim i Antidoping Norge æren av å ønske velkommen og åpne seminaret.

Utover dagen sto temaer som treningskultur, doping og sikkerhetsklarering, virkelighetsforståelse og forebyggende arbeid i politiet på agendaen. Publikum fikk også oppleve rådgiver Morten Heierdals sterke historie om "Den dopa mønstersoldaten".

Tøffe fysiske krav

Sjefen for Forsvarets personell- og vernepliktssenter, brigader Jan Erik Thoresen, understreker viktigheten av et godt forebyggende arbeid, og forklarer at det stilles strenge fysiske krav til mange av soldatene. 

- De aller viktigste oppgavene handler om de operative avdelingene, hvor vi egentlig setter ganske store krav til medisinsk korrekthet og fysisk skikkethet. Vi har en del som må bære tungt og gå både langt og lenge, sånn at de må være i god form, for å si det på den måten. Veldig god fysisk form, sier Thoresen. 

Han mener de ansatte i Forsvaret har en viktig oppgave som rollemodeller. 

- Vi må drive et godt forebyggende arbeid, både i det gode samarbeidet vi har med Antidoping Norge, og så må vi selvfølgelig fremstå som gode rollemodeller og ha en helt klar nulltoleranse som vi uttaler og viser i det daglige, sier han. 

Se intervju med Thoresen i videovinduet over. 

Publisert: 31.08.18

Flere artikler